30 jun. 2014

Goudsbloem met rups - Calendula officinalis with a caterpillar

Oranje


 photo IMG_8878_zps87de97f6.jpg


De kleur oranje komt vrij weinig in de natuur voor en kent dan ook niet zo veel symboliek als de meeste andere kleuren. Een
uitzondering is dat het symbool staat voor het Nederlandse koningshuis. Het oranje staat in Nederland voor alle nationale
sportteams en pars pro toto veelal voor geheel Nederland. Ook op Koningsdag wordt veel oranje gedragen.


 photo IMG_8892_zpsdd263067.jpg


Het woord oranje is afkomstig van het Perzische narang (het Spaanse naranja), dat sinaasappel betekent. Ook in veel
andere talen (bijvoorbeeld Engels, Frans, Spaans) wordt hetzelfde woord gebruikt voor 'oranje' en 'sinaasappel'.


 photo IMG_8897_zpsad103494.jpg

Bron: Wikipedia
Foto's: © Anna de Vries25 jun. 2014

Purpermotje - Pyrausta purpuralis

Purpermotje


 photo IMG_8365b_zps42ae665e.jpg


Het purpermotje is een dagactieve nachtvlinder uit de familie Crambidae, de grasmotten. De vlinder lijkt sterk op het muntvlindertje
(Pyrausta aurata) maar bezit andere kenmerken zoals een meer witte band over de ondervleugel, waarboven nog een kleinere smallere
band loopt. Aan de hand van de bovenvleugels is P. purpuralis niet goed te onderscheiden van aurata. P. aurata is soms zeer algemeen
en P. purpuralis tegenwoordig zeldzaam. Een goede controle bij deze soorten is aanbevolen.

Als waardplant heeft deze vlinder vele soorten munt (Mentha), marjolijn (Origanum),
kattenkruid (Nepeta), brunel (Prunella) en tijm (Thymus).
De vliegtijd is van mei tot en met september.
In Nederland een zeldzame soort en in België tamelijk schaars.

Bron: Wikipedia
Foto: © Anna de Vries


22 jun. 2014

Klokjesbijen - Chelostoma
Klokjesbijen

Bijen zijn koudbloedige wezens, wat betekent dat hun lichaamstemperatuur afhankelijk is van die van de omgeving.
Door gebruik te maken van lange beharing of vleugeltrillingen kan de inwendige temperatuur wat op peil gehouden
worden. Maar niet elke bij is even harig en vleugeltrillingen vreten energie. Een isolerende schuilplek is dan ook
meer dan welkom. Zo kunnen mannetjes vaak rustend aangetroffen worden in holtes. Aggregaties zijn hierbij niet
vreemd, ook bij soorten die overdag een territoriaal gedrag vertonen. ’s Nachts worden de vijandigheden echter aan
de kant geschoven en slapen de mannetjes broederlijk naast elkaar.

Ook bloemen worden vaak als schuilplaats gebruikt. Dit fenomeen was reeds bekend uit de 18e eeuw. Linnaeus
vernoemde er in 1758 zelfs een nieuwe soort bij naar. De naam Apis florisomnis betekent letterlijk: ‘bij die slaapt
in een bloem’. We kennen deze soort beter onder zijn huidige naam, de Ranonkelbij (Chelostoma florisomne). De
mannetjes van Ranonkelbijen kunnen inderdaad vaak al slapend aangetroffen worden in boterbloemen, de voor-
naamste stuifmeelbron voor vrouwtjes.

Ook van andere gespecialiseerde bijen is bekend dat mannetjes in de buurt van de foerageerplanten slapen.
Bij het ontwaken zijn ze zo steeds gegarandeerd van de aanwezigheid van vrouwelijk schoon. In bloemen
van diverse klokjessoorten kan je zo bij valavond mannetjes (maar ook vrouwtjes) aantreffen van de Twee-
kleurige zandbij, de Klokjesdikpoot en de Grote en Kleine klokjesbij.

Bron: Natuurbericht.nl
Foto's: © Anna de Vries
De foto's zijn ook te bekijken in de Lightbox,
klik hiervoor op de 1ste foto… ;-))11 jun. 2014

Vingerhoedskruid - Foxglove - Digitalis purpurea
Pelorische topbloemBij ons in het stukje veengebied, dat wij jaren geleden hebben aangelegd, bloeien ook een paar planten van de Vingerhoedskuid, die daar spontaan zijn opgekomen. Nu heeft daar één van de planten een Pelorische topbloem. Deze grote bloem staat aan de top en is helemaal symmetrisch rond, dit in tegen-stelling tot de overige asym-metrische bloemen van deze plant. Nu schijnt dat dit verschijnsel wordt veroorzaakt door een genetische afwijking die door veelvuldige inteelt kan ontstaan. De Akker-hommels speelt hierbij een grote rol, want zij hebben een voorkeur voor deze bloem omdat de nectar makkelijker bereikbaar is. Dat zou een reden kunnen zijn dat deze planten met de genetische afwijking op die manier in stand word gehouden en vandaar we ze ook
meer en meer zullen opduiken. En zo is er iedere keer weer wat
nieuws te ontdekken...

Leuk hè... :-))

Lieve groetjes van Anna
De foto's zijn ook te bekijken in de Lightbox,
klik hiervoor op de 1ste foto… ;-))7 jun. 2014

Metselspinnendoder - Auplopus carbonarius
Metselspinnendoder
De metselspinnendoder ook wel urntjesspinnendoder genoemd is een sluipwesp, die geheel zwart gekleurd is met transparante vleugels. Kenmerkend is de versmalde voorkant van het achterlijf en bij de vrouwtjes het gladde plekje op het laatste achterlijf segment. Mannetjes met wit gevlekt gezicht. Deze soort behoort tot een groep die zich van vele andere spinnendoders onderscheidt doordat ze niet in de grond graaft, maar ongeveer 1 cm grote, ton vormige broedcellen bouwt uit een mengsel van leem en speeksel.


De nesten worden meestal op verborgen plaatsen gebouwd. Het vrouwtje jaagt op verschillende soorten spinnen en als ze een spin verlamd heeft, bijt ze vaak enkele tot alle poten eraf. Ze sleept de prooi aan de spintepels naar de cel. Kleine prooien vervoert ze vliegend. Waarna ze een ei legt en de cel afsluit dan begint ze aan een nieuwe cel. Een nest kan wel uit 30 cellen bestaan. Zodra het ei uitkomt eet de larve de spinnen op. Larven worden soms gepara-siteerd door sluipwespen en die van de goudwesp.Bron: Div. Internet
Foto's: © Anna de VriesDe foto's zijn ook te bekijken in de Lightbox,
klik hiervoor op de 1ste foto… ;-))


2 jun. 2014

Tuinmaskerbij ♂ - Hylaeus hyalinatus
Maskerbijen


 photo IMG_7882b_zps2151fbbc.jpg


Maskerbijen danken hun naam aan het feit dat de mannelijke dieren een opvallend wit/geel aangezicht hebben. De
vrouwelijke bijtjes hebben vaak 2 gele strepen tussen de ogen. Het zijn overwegend kleine (4-9 mm), zwarte dieren
met hier en daar enkele gele vlekken of bandjes, zonder beharing. Een enkele keer heeft het achterlichaam enkele
rode gedeeltes.


 photo IMG_7888_zpse142c75b.jpg


Maskerbijen verzamelen het stuifmeel niet tussen de beharing aan de buikzijde of in korfjes aan de achterpoten,
maar in hun krop. De tong is veel korter dan bij andere bijen. Ze verspreiden soms een citroenachtige geur als
je ze beetpakt.


 photo IMG_7894_zpsb826fee9.jpg


Samen met de tuinmaskerbij komt deze soort van de maskerbijen het meeste in Nederland voor, en ook in alle
mogelijke gebieden: van spooremplacement tot achtertuin, van heidegebied tot sloot- en vaartranden. De soort
nestelt in allerlei holle, houtige ruimtes (stengels van braam, vlier) maar ook in de rietsigaargallen gemaakt door
halmvliegen in de lisdodde. Voedsel wordt op verschillende bloemen gevonden.


 photo IMG_7891_zps767fc00b.jpg


De bloem is van de witte Phlox paniculata, die nu in onze tuin in bloei staat.


Bron: Wildebijen.nl
Foto: © Anna de Vries