30 apr. 2014

Habibi - Abessijn - Habibi our Abyssinian


Sleeping Beauty

I tried and tried to stay awake
to have my picture taken.
But I was so very tired that
I couldn't be awakened.

This whole day was so exciting,
I guess it was too much for me.
So I shut my eyes to take a rest,
and slept too sound, you see.

Yet I hope that my photo
will bring everyone great pleasure,
And as years pass by, and I grow up,
my photo you'll always treasure.

~Your ’Sleeping Beauty’


Lieve groetjes Anna
27 apr. 2014

Strontvlieg - yellow dung fly - Scatophaga stercoraria
Strontvlieg

De strontvlieg leeft niet van mest maar van nectar en, af en toe wordt ook een ander insect gegrepen,
meestal andere vliegen. Deze worden met de zuigsnuit leeggezogen. De soort vlieg is een bekende
verschijning in graslanden en heidevelden, ook wel in tuinen maar vooral in de buurt van runderen
die benodigd zijn voor de voortplanting, althans de mest ervan. De strontvlieg is van april tot
oktober te zien en overwintert als imago.

De paring vindt plaats in de buurt van een mestvlaai, waar het vrouwtje wordt opgepikt door het
mannetje, vervolgens legt het vrouwtje haar eitjes op de mest. Opmerkelijk is dat de eitjes eruit
zien als kleine vliegjes, omdat ze vleugelachtige uitsteeksels hebben. Deze dienen echter niet
om de eitjes te laten vliegen, maar om ervoor te zorgen dat ze niet in de verse mest wegzakken
en verstikken. Ook de larve leeft niet van mest, maar van andere insectenlarven die wel van
mest leven, vooral vliegenlarven.


Bron: Wikipedia
Foto: © Anna de Vries
23 apr. 2014

Klein hoefblad - Coltsfoot - Tussilago farfara

Blaas

Blaas me om
een zuchtje wind
een diepe zucht
Blaas me om
En gun me mijn eigen vlucht

Blaas me vooruit
in de goede richting
over te hoge drempels
Blaas me vooruit
Een stukje verder warempel

Blaas wat harder
en laat het tochten
en laat het gieren
Blaas wat harder
Neem mijn teugels en laat ze vieren

Blaas me op
over daken
over dreg
Blaas me op
Blaas me op mijn weg


Gedicht: Maikel de Bont
Foto's: © Anna de Vries19 apr. 2014

Vuurjuffer – Large Red Damselfly - Pyrrhosoma nymphula

Stilte


Overal vind je stilte
Verstoor haar niet

Ervaar die eeuwige rust
Geniet van de simpele schoonheid
Waar je ook heen gaat

Luister naar haar
Ze is altijd aanwezig

De stilte...
Lieve groetjes, Anna


16 apr. 2014

Bladluizen - Aphids - Aphidoidea
Vrijheid

Stop alle uitstel, alle zoeken en streven.

Laat je denkbeelden, ideeën en overtuigingen los.
Wees heel even stil en ontmoet rechtstreeks
de stilte, onbekende kern van je wezen.
Op dat moment zal Vrijheid je omhelzen
en het Ontwaken dat je bent openbaren.


Gedicht: Adyashanti
Foto's: © Anna de Vries


13 apr. 2014

Helmkruidbladschaver - Cionus tuberculosus (Scop.)

Tweelingziel


Zou het kloppen als een hart
dat het altijd en eeuwig zo zal zijn
De liefde is sterker dan de dood
Zoals geluk groter is dan de pijn

Zullen onze voetstappen van emotie
al dan niet gescheiden,  dezelfde richting kiezen
paden belopen zonder grens en bestemming
zelfs blind en doof de gedeelde ziel niet verliezen

Jij tovert mijn bloed in blauw
En haalt het diepe rood uit mijn geleende lijf
Hervonden vanuit een eenzaam ver verleden
Als vanzelf zorgend dat jij in m'n liefde drijft


Gedicht: Saskia van Dijk
Foto's: © Anna de Vries

9 apr. 2014

Gewone wegslak – Red slug - Arion rufusEten en gegeten worden
Slakken zorgen voor het opruimingswerk in de natuur. Eigenlijk eten ze alles, van dood organisch materiaal,
overlevende planten, tot kleine diertjes. Hun natuurlijke vijanden zijn egels, spitsmuizen, vogels (merels,
lijsters, spreeuwen, eenden en kippen), kikkers en padden, reptielen (hagedissen, ringslangen en
hazelwormen), sommige insecten (loopkevers, vliegenlarven, glimwormen, libellenlarven) en
enkele spinnen of spinachtigen zoals een hooiwagen.Lieve natuurgroetjes Anna


6 apr. 2014

Gewone wolzwever - Hommelvlieg - Large Bee-fly - Bombylius major

Wolzwever photo IMG_7025_zpsb665e228.jpg


De soort lijkt op een hommel of bij, hoewel deze laatsten vliesvleugeligen zijn, dus geen familie. Deze gelijkenis is geen toeval,
maar berust op mimicry; het verschijnsel dat ongevaarlijke soorten op minder onschuldige soorten lijken, zoals ook voorkomt
bij de verwante zweefvliegen. Wolzwevers hebben namelijk geen angel, maar hommels en bijen wel en dieren die graag
vliegen eten maar hommels of bijen vrezen en ontwijken worden zo misleid.


 photo IMG_7017_zps18ba939e.jpg


Toch is het verschil niet moeilijk te zien, vooral als er gegeten wordt; de gewone wolzwever
eet nectar uit bloemen en blijft dan doodstil 'hangen' in de lucht. Deze Wolzwever dus niet
en ik denk dan ook dat het te maken heeft met de soort van bloem, hoe de stand daarvan
is. De wolzwever is ook veel behendiger dan hommels en bijen die een beetje zigzaggend
vliegen en niet stil kunnen hangen in de lucht. Eigenlijk is van hangen geen sprake; hoewel
de vlieg stil lijkt te staan slaan de vleugels zo'n 300 keer per minuut. Daardoor doet deze
soort qua vlieggedrag aan de kolibrie denken. Overigens is er ook een vlindersoort die
deze goede vliegeigenschappen heeft met de toepasselijke naam Kolibrievlinder
(Macroglossum stellatarum).


 photo IMG_7021_zps080ad48f.jpg


Buiten het vlieggedrag is ook de kleur anders dan die van hommels en bijen, meestal bruin,
en de wolzwever heeft geen zwarte, witte of gele kleuren, laat staan patronen. Ook zijn de
dunne poten maar juist ook de grote ovale ogen typisch vlieg-achtig, en de vleugels staan
altijd zijwaarts terwijl veel hommels en bijen deze op de rug vouwen in rust. De lange tong
van de gewone wolzwever is ongeveer een derde van de lichaamslengte en dient om
dieper in de bloem te komen waar de nectar zit.


 photo IMG_7033_zps8207aa77.jpg


De wolzwever legt de eieren in de nesten van zandbijen. In de gangen komen de met zand gecamoufleerde eieren
uit en de larve doet zich te goed aan het door de zandbijen verzamelde voedsel en later aan de larven zelf. Een
dier wat dit gedrag vertoont heet een broedparasiet.


 photo IMG_7014_zps2e841d2a.jpg


Bron: Wikipedia
Foto's: © Anna de Vries


4 apr. 2014

Groene kikker - Green frog - Rana esculenta
Kikkers overal


 photo IMG_7005_zps5cca0af3.jpg


Kikker in de sloot 

kikker op het land 

zonder regels 

doen wat je wilt
alles mag gek raar maf, het mag allemaal
regels op het land het land aan regels…


 photo IMG_7009_zps1ab00ad7.jpg


Kikker in de sloot 

kikker op het land 

kikker groen 

kikker prins 
hij wordt gekust 

geen kikker meer 

regels op het land het land aan regels…


Gedicht: Marissa de Swart
Foto's: © Anna de Vries