30 nov. 2014

Rups Agaatvlinder - Phlogophora meticulosa

Groen


 photo IMG_1741_zps9240aa77.jpg

Groen de kleur van vruchtbaarheid, de natuur, vinden van liefde,
inzicht en intelligentie.

 photo IMG_1744_zpsb13f0f4f.jpg

Groen staat voor de planeet Venus die vernoemd werd naar de
Romeinse godin van de liefde en ook van overspel.

 photo IMG_1772_zps68423533.jpg

De kleur groen heeft een rustgevende werking
op lichaam en geest.


Foto's: © Anna de Vries


25 nov. 2014

Mycena parasiet - Knopschimmel - Spinellus fusiger

Mycena aangetast door schimmel. Spinellus fusiger is een mycena parasiet. Het vruchtlichaam is bol- of knopvormig, gesteeld, 1mm doorsnee,
doorschijnend wit, bij rijping zwart verkleurend. Komt voor vanuit en op de hoedjes van kleinere soorten plaatjeszwammen.


Het schimmelt


 photo IMG_1722b_zps5df420c7.jpg


De aarde ligt vastgesjord in het stelsel
verlegen beeft de hemel
planeten dreigen van hun steel te duikelen
terwijl de zwarte materie
verschuift naar grijs


 photo IMG_1723b_zps70210abd.jpg


met een zwierige hand
worden kosmische tennisballen
als gekscherende kometen
uit mijn sterrenbeeld geslagen


 photo IMG_1718b_zps22e69302.jpg


ik sluit de luiken van mijn sonde
de maansikkel glimlacht
in de zonnewind.


Gedicht: Kees Keizer
Foto's: © Anna de Vries15 nov. 2014

Gewone hooiwagen - Phalangium opilio

Hooiwagen


 photo IMG_1526_zps0b5b8aca.jpg


De hooiwagen (opiliones) vormt binnen de geleedpotige dieren een orde binnen de spinachtigen, met daarbinnen weer
aparte families. Hoewel de hooiwagen op een spin lijkt, is het dit toch een heel ander diertje. Het lichaam bestaat uit
één stuk in tegenstelling tot insecten en spinachtigen. Ze beschikken over lange poten die ze gemakkelijk kunnen laten
vallen. Het lijkt een beetje op de truc van de hagedis die zijn staart los kan laten om de vijand af te leiden. Dit geldt ook
voor de hooiwagen die zijn poot los kan laten om de vijand af te leiden. De afgevallen poot blijft nog een tijdje bewegen
nadat deze is afgevallen. Door hun enorme lange poten doen ze denken aan de hooiwagens van vroeger waar de
boeren hun oogst binnen haalden. Een hooiwagen kan nog overleven zelfs op drie poten.


 photo IMG_1541_zps5e00010e.jpg


Net zoals spinnen beschikken hooiwagens over acht poten die erg lang zijn. Er is een onderscheid met een spin omdat
een hooiwagen niet beide delen van het lijf sterk heeft ingesnoerd. Bij een hooiwagen zijn de delen zodanig met elkaar
vergroeid dat het één geheel lijkt te vormen. Een spin heeft acht ogen en een hooiwagen heeft maar twee ogen. Hooi-
wagens hebben in tegenstelling tot spinnen geen gifklieren. Ook kunnen hooiwagens geen spindraden maken.
De hooiwagen wordt nog wel eens aangezien als trilspin. Een trilspin is een spin die vaak in huis voorkomt en ook een
klein lichaam heeft in verhouding met lange poten.


 photo IMG_1522_zps25daaf1d.jpg


Over de onderlinge verwantschappen van de hooiwagen is nog niet alles bekend. Er zijn verschillende soorten waarvan
over de verspreiding ook nog niet alles bekend is. Afgelopen decennia zijn er soorten hooiwagens gevonden in ons land
die voorheen alleen in andere delen van Europa voorkwamen. In totaal zijn er meer dan 3000 soorten hooiwagens,
waarvan er ongeveer 25 soorten in noordwestelijk Europa voorkomen. Bij ons zijn met name de gewone hooiwagen
(Phalangium opilio) en de muurhooiwagen (Opilio parietinus) bekende soorten.


Bron: Infonu.nl
Foto's: © Anna de Vries


10 nov. 2014

November herfst - November autumn

In Memoriam


 photo IMG_1634b_zps857ff984.jpg


De blaren vallen in de gele grachten;
Weer keert het najaar en het najaarsweer
Op de aarde, waar de donkre harten smachten
Der levenden. Hij ziet het nimmermeer.

Hoe had hij dit bemind, die duistre straten,
Die atmosfeer van mist en zaligheid,
Wanneer het avond wordt en het verlaten
Plaveisel vochtig is en vreemd en wijd.


 photo IMG_1640b_zps41ae9177.jpg


Hij was geboren voor de stille dingen,
Waarmee wij leven - maar niet even lang -
Waarvan wij 't wezen slaken in ons zingen,
Totdat wij zinken, en met ons de zang.

Het was een herfst als nu: de herfsten keren,
Maar niet de harten, na hun korten dag;
Wij stonden, wreed van menselijk begeren,
In de ademloze kamer, waar hij lag.


 photo IMG_1642b_zpsbcd2e76f.jpg


En voor altijd is dit mij bijgebleven:
Hoe zeer veel stiller dood dan slapen is;
Dat het een daaglijks wonder is, te leven,
En elk ontwaken een herrijzenis.

Nu weer hervind ik mij in het gewijde
Seizoen, waar de gevallen blaren zijn
Als het veeg zonlicht van een dood getijde,
En denk: hoelang nog leef ik in dien schijn?


 photo IMG_1644b_zps38108643.jpg


Wat blijft ons over van dit lange derven,
Dat leven is? Wat, dat ik nog begeer?
Voor hem en mij een herfst, die niet kan sterven:
Zon, mist en stilte, en dan voor immermeer.


Gedicht: J.C. Bloem
Foto's: © Anna de Vries