24 nov. 2013

Bloem trompetbekerplant - Sarracenia flava atropurpurea
Afgeknot zijn groei


 photo _MG_0515_zps728156b9.jpg

Afgeknot zijn groei

ontzegd zijn bloei

aan banden gelegd

het leven

men wou hem vergeten


Maar hij wortelde verder

steeds dieper en sterker

de ziel van zijn bestaan

zou men nooit

kunnen merken


Wist dat rust en zwijgen

in een volgende kringloop
vruchten zouden afwerpen

gebladerte takken

hemelwijd reiken


Gedicht: Verhavert
Foto: © Anna de Vries20 nov. 2013

Peksteel (Houtzwam) - Polyporus badius
Zwetende Peksteel


 photo _MG_2180_zps18ff9098.jpg


Peksteel is een van de weinige buisjeszwammen op een steel. Zijn glanzende licht tot roodbruine hoed is zeer
dun en voelt zo taai aan als leder. Op de witte tot crèmekleurige onderzijde zitten uiterst fijne poriën , 6 tot 8
per mm. Deze zijn rond tot ietwat hoekig. Zijn steel staat zijdelings of centraal . Vooral in de onderste helft is
hij zwart, vandaar zijn naam. We treffen hem regelmatig aan op dode stompen en stammen van Populier,
Es en hier zit hij op een stronk van een Wilg.


 photo _MG_2155_zps27e862a8.jpg


Hoge luchtvochtigheid maakt de kans op het zien van guttatiedruppels groot. De druppelvormige vocht-
uitscheiding komt zowel bij sommige bladplanten (o.a. vrouwenmantel), als bij sommige paddenstoelen
voor. Guttatie is een intern proces waarbij het overtollige vocht wordt uitgestoten, om de juiste
vochtbalans te bewaren.


 photo _MG_2156_zpsc05975ee.jpg


Guttatiedruppels aan het vruchtlichaam van de paddenstoel komen in de actieve groeifase vaker voor.
Houtzwammen moeten dan veel vocht uit de bomen opnemen voor hun voedingsstoffen. Het overtollige
vocht raken ze door druk van binnenuit kwijt. Normaal verdampt dit bij een lage luchtvochtigheid, maar
in een zeer warme en vochtige periode heeft de zwam weinig kans dit overtollige vocht via verdamping
kwijt te raken.


 photo _MG_2157_zps2b8e24c1.jpg


Na een flinke regenbui is de natuur ook nat en hangen er overal druppels, maar als er geen bui is geweest,
is het een bijzonder en opvallend gezicht: een houtzwam waar grote druppels ‘zweet’ vanaf hangen en dan
alleen aan de groeirand.


 photo _MG_2187_zps700a60d6.jpg


Bron: Div.Internet
Foto's: © Anna de Vries
17 nov. 2013

Lampenpoetsersgras - Pennisetum
Eenvoud


 photo IMG_6794_zpsfdb99706.jpg


Ik voel m’n ziel verwant met kleine simpele dingen,
Die op ons wegen staan als bloemen van het veld…,
Verdoken in het gras, door weinigen geteld…,
Al dragen z’in hun kelk de zoetste zegeningen.


 photo IMG_6804_zps7eaeae0c.jpg


‘k Vind schoonheid overal; maar dat wat zachte perelt
Vanuit uw moeë mond, die luttel woorden vindt:
“ Goênavond…, lieveke, goênacht…, m’n zielekind.”
Dat maakt me zaliger dan de weelde van de wereld.


 photo IMG_6810_zps67176520.jpg


Zó groeit in m’n gedacht een vrede, niet te noemen;
M’n ziel, in schoonheidshuis, niet één mysterie vindt;
Want àl wat schoonheid is, met simpelheid begint…
En ‘k noem Liefde, ’t zaad van alle schoonheidsbloemen


 photo IMG_6811_zps6036b871.jpgGedicht: Alice Nohon
[Antwerpen 1896 – 1933]
Foto's: © Anna de Vries

14 nov. 2013

Rode zonnehoed - Echinacea purpurea
Spraak-water


 photo IMG_6788b_zpsb146eeff.jpg


Als
het water
spreken kon
zouden
de druppels
een
adempauze
houden
om niet
om te komen
van
dorst


Gedicht: Marcel Messing
Foto: © Anna de Vries
11 nov. 2013

Herfst - Autumn
Herfst


 photo IMG_6762_zps73775562.jpg


De Germaanse wortel harbista werd in het Oudhoogduits herbist, in het Middelhoogduits
herbest en in het Middelnederlands hervest. Ook het Engelse harvest is verwant met
onze naam voor dit seizoen.


 photo IMG_5076_zps4255cdd9.jpg


De herfst loopt officieel van 21 september t/m 20 december, maar het astronomisch
bepaalde begin van de herfst is de herfstnachtevening (rond 23 september op het
noordelijk halfrond en rond 20 maart op het zuidelijk halfrond).


 photo IMG_6736_zps8c73f5ab.jpg


De zon gaat dan door het herfstpunt en de dag en de nacht zijn nagenoeg even lang. De
herfst eindigt met de winterzonnewende (rond 22 december op het noordelijk halfrond
en rond 21 juni op het zuidelijk halfrond).


 photo IMG_4418b_zps14ef4183.jpgBron: Wikipedia
Foto's: © Anna de Vries


7 nov. 2013

Levermos (Parapluutjesmos) - Umbrella liverwort - Marchantia polymorpha
Levermos ook wel Parapluutjesmos
met twee piepkleine jonge wantsjes


 photo IMG_9623_zps271d5f0e.jpgLevermos is een mossoort die uitsluitend groeit onder zeer vochtige omstandigheden.
De bladstructuur van deze mossoort is uitzonderlijk groot vergeleken met de overige
mossoorten. Het blad is ovaal en lijkt op de vorm van een lever waar het zijn benaming
aan te verdanken heeft. Levermos is uitgerust met een sterk wortelgestel. Lange,
krachtige witte worteltjes hechten zich in het substraat. Het mos kan zich alleen ont-
plooien wanneer er sprake is van een slechte drainage. Zo kan deze mossoort binnen
een zeer kort tijdsbestek het gehele aardoppervlak bedekken.

Het parapluutjesmos begint gewoon als een groen plantje. In april groeien er
parapluutjes uit, hoge en lage. De lage, bleekgroene zijn de mannetjes en de hoge
en donkergroene zijn de vrouwtjes. In de zomer ontstaan onder die parapluutjes
de sporen, waar volgend jaar weer nieuw mos uitgroeit. Levermossen bestaan al
heel lang, namelijk minstens al 375 miljoen jaar.Bron: Internet
Foto's: © Anna de Vries3 nov. 2013

Plaatjeszwam - Helmmycena - Mycena galericulata
Plaatjeszwam


 photo IMG_79791_zpsf0c0e960.jpg


De hoed heeft een doorsnede van 2-4,5 cm en is breed klokvormig tot vlak met een centrale bult. Het is een
taaie en leerachtige hoed, die grijsbruin tot geelbruin van kleur is met een gestreepte of gegroefde rand.


 photo IMG_79821_zps19bf204f.jpg


De steel is 7-10 cm hoog en 3-5 mm dik; de kleur is grijs. Deze is taai en kraakbeenachtig. De lamellen staan
ver uit elkaar en zijn aan de basis verbonden. Ze zijn eerst wit, maar later vleeskleurig. De sporen zijn wit.
Bij kneuzing heeft de helmmycena een meelgeur af.


 photo IMG_79851_zps62d5533e.jpg


Plaatjeszwammen (orde Agaricales) zijn paddenstoelen zoals de meeste mensen zich een paddenstoel voorstellen:
met een hoed en steel, en aan de onderkant van de hoed de plaatjes (ook wel lamellen genoemd) waarop de
sporen worden gevormd. De plaatjes zijn zodanig aan de hoed gehecht, dat de sporen er tussendoor naar beneden
kunnen vallen. Eenmaal onder de hoed aangekomen, worden ze door de wind meegenomen en verspreid.


 photo IMG_79821a_zpscacf9b4b.jpg


Er is een enorm aantal soorten plaatjeszwammen, in een bijna oneindige variatie aan vorm en kleur. Om ze te
kunnen herkennen en determineren, moet je een beetje thuis raken in de manier waarop de plaatjeszwammen
worden ingedeeld in families, en binnen de families weer in geslachten.


 photo IMG_79841_zpsf3d5a3b4.jpgBron: Internet
Foto's: © Anna de Vries