29 apr. 2013

Rosse metselbij - Red mason bee - Osmia rufa of Osmia bicornis


Rosse metselbij photo IMG_3709_zps120dc50e.jpg


De rosse metselbij heeft een lichaamslengte van ongeveer 10 mm en de voor de metsel-
bijen typische breedgedrongen lichaamsvorm en een breed ondersteund achterlijfspunt,
waardoor ze voor niet ingewijden vaak voor een kleine hommel wordt aangezien. De
dichte en lange beharing is roodbruin van kleur, maar niet zo levensecht gekleurd
als de nauw verwante gehoornde metselbijen en is bij oudere exemplaren
vaak verbleekt.


 photo IMG_3678_zps0cb07b09.jpg


Ook het borststuk is licht behaard, in tegenstelling tot de gehoornde metselbijen. Net
als bij de gehoornde metselbijen heeft het wijfje twee naar voren gerichte hoornen op
het voorhoofd, zwarte gezichtsbeharing en een geelrode borst, terwijl het mannetje
van beide soorten wordt gekarakteriseerd door lange voelsprieten en een
witte gezichtsbeharing.


 photo IMG_3696_zps420e0267.jpg


Net als andere metselbijen is de bij solitair en bouwt geen kolonie. De metselbij
legt ongeveer 10 broedcellen per holte. De eitjes worden afgezet in de broed-
cellen, ieder ei krijgt een voedselvoorraadje voor de uitgekomen larve. Nadat
een ei is afgezet schermt het vrouwtje het af door een muurtje te 'metselen'
waarna het volgende ei wordt afgezet. De jonge bijen vliegen pas het
volgende jaar uit nadat ze zich uit hun schuilplaats hebben geknaagd.


 photo IMG_3686_zpsd51a1b87.jpg


De metselbij brengt verder geen schade aan een muur. De metselbij nestelt zich
enkel in bestaande holtes. Ook is de metselbij niet gevaarlijk voor mensen. Als er
veel bijen op één plaats voorkomen, kan dit wel als hinderlijk worden ervaren.


 photo IMG_3680_zpsdd7f5cfa.jpg


Bron: Wikipedia
Foto's: © Anna de Vries

27 apr. 2013

Segrijnslak of kleine wijngaardslak - Cornu aspersum


Voortplanting van de Sergrijnslak photo IMG_3531_zps4a4ed8c9.jpg


De voortplanting vindt plaats in de lente, als de slakken enige tijd uit hun winterslaap zijn ontwaakt. De
voortplantingstijd is van mei tot juli. Tijdens de paring is één dier passief, het andere exemplaar is actief
en brengt zaadcellen in het lichaam van de partner. De eigenlijke paring vindt plaats door de penis met
de vagina te verbinden, waarna de spermatozoïden in een spermatofoor of spermapakketje worden
afgegeven. De paring bestaat uit verschillende stappen, eerst omstrengelen de slakken elkaar waarbij
de koppen omhoog worden gehouden en de slakken elkaar met de tentakels aftasten. Vervolgens wordt
door de ene slak de liefdespijl in de voet van de andere slak gestoken, hierbij worden hormonen afge-
geven waardoor de ontvanger gestimuleerd wordt te paren. Zie voor de liefdespijl ook onder kenmerken.


 photo IMG_3526_zpsd3c25713.jpg


De slakken stimuleren elkaar verder door de geslachtsopeningen of gonoporieën tegen elkaar te houden
waarna de lichamen tegen elkaar gedraaid worden en de penis van de ene slak in contact komt met de
vagina van de partner. [2] Nu wordt een spermatofoor overgebracht, dit kan vier tot zeven minuten duren.
Ten slotte wordt de penis teruggetrokken, maar de slakken kunnen nog uren aan elkaar gehecht blijven.
Nadat de ene slak bevrucht is, worden de rollen vaak omgedraaid en vindt dus wederzijdse
bevruchting plaats.


 photo IMG_3519_zpsdb2b4bbf.jpg


De eitjes worden in kleine holletjes afgezet die door de slak worden gegraven. Hierbij wordt een fles-
vormig hol gemaakt dat in doorsnede een bolvorm heeft maar een nauwe opening heeft aan de
bovenzijde. Het afzetten van de eitjes is een langdurige bezigheid; de slak kan er meer dan 20 uur
over doen. Nadat een nest gevuld is kruipt de slak eroverheen om de ingang te verbergen.


 photo IMG_3530_zps764851b9.jpg

Bron:Wikipedia
Foto's: © Anna de Vries
24 apr. 2013

Ontmoeting in de tuin - Meeting in the garden


Ontmoeting photo IMG_3061_zpsd4c2a7b3.jpg
Gewone Tuinslak - Cepaea nemoralisOnze blikken kruisten
jij ving mij
zoals nog nooit
één seconde
onberekend
twijfel overboord
gegooid photo IMG_9720_zps110aaee5.jpg
Winterkoninkje - Troglodytes troglodytesinnig kostbaar
ogenblik
liefde wenkte
vurig pril photo IMG_9808_zps1f3b07c0.jpg
Gewone pad of Bruine pad - Bufo bufo
woorden die mij
plots ontschoten
blind bevangen door
jouw schoonheid
zweeg ik
in gedachten stil photo IMG_9792_zpsb01f58ea.jpg
Zanglijster - Turdus philomelosGedicht:gedichtensmid
Foto's: © Anna de Vries
19 apr. 2013

Rondje tuin - Round the Garden


Ontluiken photo IMG_2973_zpsf7d3b154.jpg
Kleine vos - Aglais urticae
langzaam ontwaakt

de lentelucht in mij

voelt nog wel als naakt
en soms kil photo IMG_2990_zps0a39cc9f.jpg


Paarse dovenetel - Lamium purpureum
af en toe
zeg maar bij vlagen
weet ik weer

ja, dat is het
wat ik wil photo IMG_3067_zps47d3a269.jpg
Wijngaardslak - Helix pomatiade geur van natte bladeren

of vers gemaaid gras
parfum naturel
zo als het in wezen bedoeld was photo IMG_3080_zps505f4adb.jpg
Jonge Meerkikker - Pelophylax ridibundus
en kleuren zien rijpen

van groen naar 
wonderlijke tinten

groots en onnavolgbaar eigen

-terwijl huid en haar

immer meer vertoeven
in het aangeboren najaar- photo IMG_3082_zps4d7ea590.jpg
Gewoon speenkruid- Ranunculus ficaria subsp. bulbilifermaar ook

het moet gezegd
groeit een verlangen
dat morgen heet
en in handen
van een zwoele zomeravond

wordt gelegd photo IMG_9777_zps65a89a5b.jpg
Houtduif - Columba palumbus


Gedicht: julius dreyfsandt zu Schlamm
Foto's: © Anna de Vries
17 apr. 2013

Kikkerdril - Frog eggs


Kikkerdril photo IMG_9781_zpsbf950b5f.jpg


De volgende dag was het een ware explosie aan leven in onze vijver. Nu is het de beurt aan de kikkers en ik
heb nog nooit zoveel kikkers en kikkerdril bij elkaar gehad als dit jaar. Het is een ware genot en foto's
maken dat valt niet mee, want ze zijn zo druk… ;))


 photo IMG_9793_zpsda142982.jpgKikkerdril

Leven in de vijver
luchtbellen in het water
kikkers paren zich moe maar voldaan
reigers vullen dankbaar en traag hun magen
met mannelijke kikkers
verblind door de liefde
grote kluiten kikkerdril
glinsteren in het zonlicht
de lente is ontploft
vannacht ga ik luisteren naar hun kwaken

Gedicht: CarinLieve groetjes Anna

14 apr. 2013

Gewone pad of Bruine pad - Common toad - Bufo bufo


De Gewone pad
 photo IMG_9765_zps08a8c3fd.jpgHet weer is omgeslagen en heeft het water van de vijver opgewarmd en dan ineens krioelt het van
leven in het water. Padden, kikkers en ook de salamanders zijn er ineens weer. Je ziet de
waterplanten weer groeien… heerlijk het is echt Lente! photo IMG_9751_zps87c3ea80.jpgDe padden hebben het druk met het veroveren van een vrouwtje en als hij er eenmaal één heeft gevangen,
klampt hij zijn voorpoten zeer stevig om haar oksels waarbij de paarkussentjes op de voorpoten voor
extra grip zorgen. Deze houding wordt de amplexus genoemd. Hij blijft nu net zolang op haar zitten
tot ze de strengen met eieren in het water afzet, die hij dan gelijk kan bevruchten. photo IMG_2982_zps692f4279.jpgJou wang tegen de mijne
Je armen om me heen
De warmte van je lichaam
Voel me niet langer alleen

Bij jou kan ik mezelf zijn
Kan niet zonder jou meer leven
Er is maar één van jou soort
Je staat voor altijd in mijn hart geschreven

Wat ik voel als ik bij jou ben
Ik snap nog steeds niet wat je doet
Iets wat ik nog nooit heb gevoeld
Maar schat het voelt zo goed

Het is zo moeilijk
Mijn liefde voor jou te beschrijven
ik weet wel dat dit goed voelt
ik wil voor altijd bij je blijven

Bron: OnbekendLieve groetjes Anna

10 apr. 2013

Zanglijster - Song Thrush - Turdus philomelos

Zanglijster in de tuin


 photo IMG_2945-1_zps3d758719.jpg


Het is een zegen om deze vogel in je tuin te mogen hebben. Niet alleen zingt de vogel prachtig, hij is ook nog
eens een groot slakkenverdelger, waarbij hij het speciaal gemunt heeft op huisjesslakken. Nadat hij een slak
heeft gevonden, zoekt hij een steen. Hij beukt vervolgens de huisjesslak net zo lang tegen deze steen aan tot
het huisje kapot is. Aangezien hij daarvoor meestal een vaste steen uitzoekt, vind je daar de resten van diverse
slakkenhuisjes. Zo'n steen wordt dan de lijstersmidse genoemd. De vogel komt altijd wel ergens in de buurt van
mijn tuin tot broeden, maar is veel en veel minder talrijk dan de merel. Waarschijnlijk is het territorium van de
zanglijster groter. Merels accepteren zanglijsters ook lang niet altijd in hun territorium.


Bron: Gardensafari
Foto: © Anna de Vries4 apr. 2013

Lentebloemen - Springflowers


Wilde lentebloemen photo IMG_2270_zpsc67420c9.jpg


Hoe eenvoudig
kunnen woorden zijn
ze mogen geen naam hebben
komen niet in de krant
zijn ook niet opzienbarend
maar in het ongerepte braakland liggen
en ontkiemen zaadjes
als simpele woorden
tussen gras en allerhand gewas
bloeien wilde lentebloemen


 photo IMG_2795_zpse4970c94.jpg


Af en toe er zijn nog dagen
dat het gemoed er om komt vragen
begiet ik ze met hemelwater
en wat later ontstaat er iets
uit simpele woorden
je mag het een gedichtje noemen
als vlindervleugels van herinnering
die het verleden dragen
in een boeketje
wilde lentebloemen


 photo IMG_2802a_zps8eacc9a2.jpgGedicht: Anneke Bakker
Foto's: © Anna de Vries


1 apr. 2013

Gewoon Speenkruid - Ficária vérna Huds. subsp. verna


Jong leven photo IMG_2810_zps344baaac.jpg


Als een bloem
zal jij ontwaken,
de basis van je zijn.
Je wortels, stevig de
vruchtbare grond
zal spreiden.
Zoek beschutting
tegen felle storm en regen.
Blijf staan, daar waar jij
over je jonge blad, het warme
zonlicht kunt laten glijden.


 photo IMG_2820_zpsb5de8c0c.jpgGedicht: Loes Schaap
Foto's: © Anna de Vries