28 mrt. 2013

Ranonkel - RanunculusPasen

Pasen, Pasen,
luide klinke
nu de slag van
lerke en vinke
nu de stem van
mens en dier!
Pasen, Pasen,
wijdt het vier,
wijdt het licht en
pint de lampen,
laat de verse
wierook dampen:
Hallelujah,
't jok is af
van de dood en
van het graf!


Pasen, Pasen,
opgestanden
is de God, die
boze handen
hadden aan het
kruis gedaan:
heeft Hij hout en
steen en ijzer
overwonnen,
die, verrijzer,
Hallelujah,
één uit al,
leeft en immer
leven zal!


Pasen, Pasen,
dwaze mannen
dachten Hem in 't
graf te spannen,
met Pilatus'
zegelmerk:
Pasen, Pasen,
ijdel werk,
ijdel waken:
God almachtig
is verrezen,
eigenkrachtig,
Hallelujah,
door de steen,
eer de zon in
't oosten scheen.


Pasen, Pasen,
luide klinke
nu de taal van
lerk en vinke
nu de taal van
mens en dier!
Pasen, Pasen,
wijdt het vier,
wijdt het licht en
spijst de lampen,
laat de blauwe
wierook dampen:
Hallelujah,
God is groot:
overwinnaar
van de dood!

Gedicht: Guido Gezelle
Foto's: © Anna de Vries
25 mrt. 2013

Merel - Turdus merula


De merel en zijn voeding photo IMG_2590_zps72c95015.jpgMerels zijn alleseters en voeden zich onder meer met wormen, insecten, bessen, brood, zaadjes en afval. Ze
hebben een territorium dat door het mannetje vinnig wordt verdedigd tegen soortgenoten en ook wel tegen
kleinere vogels. Hun voedsel is erg gevarieerd. Ze foerageren meestal hippend op de grond en in de grond
hakkend. Daarbij werpen ze mos en bladeren op, een techniek waar het bos zelf ook van profiteert, want zo
wordt de bodem verlucht. Als de vogels op zoek zijn naar regenwormen houden ze hun kop scheef, waarschijnlijk
om de wormen te zien met de ogen die aan de zijkant van de kop zitten. Hun grote ogen zijn karakteristiek
voor het feit dat ze oogjagers zijn, ze zoeken met andere woorden hun prooien door de grond af te speuren. photo IMG_2593_zps459dc94b.jpgOok eten ze in de late zomer bessen en vlezige, zoete vruchten uit struiken en dat wordt hen soms kwalijk
genomen door de fruittelers. Ook in stadstuinen kunnen ze schade aanrichten door ontkiemende planten uit
de grond te trekken. De grote aantallen waarmee ze voorkomen in steden is mogelijk doordat ze niet kies-
keurig zijn met betrekking tot hun dieet. Aangerichte schade wordt evenwel gecompenseerd door de opruiming
die de dieren houden onder schadelijke ongewervelden. Ze maken ook veel gebruik van het voedselaanbod in
vogelhuisjes en eten verspreid liggend fruit en brood. In de winter foerageren merels soms in groepen samen
met andere lijsterachtigen. Vooral gevallen fruit en bessen, onder andere duindoorn en liguster, zijn dan in trek.
Buiten de koude periode leeft de merel nooit in groepsverband. Het komt voor dat een merel zich bij
voedselschaarste met eieren of jonge vogels voedt. photo IMG_2641_zpsb4d73fca.jpgDe merel heeft een vrij grote, spitse snavel, die perfect aangepast is aan het eten van zaden en groter voedsel.
Deze snavelvorm komt voor bij talrijke andere vogels van gemiddelde grootte. De scherpte maakt het mogelijk
kleine deeltjes op te pikken, maar de lengte laat ook het verorberen van groter voedsel toe. Merels stoten na
het eten soms braakballen met daarin onverteerde zaden uit. Zaden van in gegeten bessen kunnen kilometers
verderop worden gedeponeerd. De vogel heeft zo een aandeel in de verspreiding van planten. Dit is ook in het
belang van de eigen soort waarvoor zo een deel van de voedselvoorziening wordt verzekerd.Bron: Wikipedia
Foto's: © Anna de Vries
22 mrt. 2013

Habibi - Abessijn - our Abyssinian


Poes


 photo IMG_2655_zps74fa76c2.jpg


Bij ons woont een poes
of wij mogen wonen
in haar huis, zitten
op haar stoelen en bank.
We hoeven alleen maar
eten voor haar te kopen
drinken klaar te zetten
haar af en toe te strelen.


 photo IMG_2648_zpse530c3e3.jpg


Soms worden we beloond
met kopjes of aanminnig gedoe.
Zij vangt de vliegen, jaagt
de muizen weg, steelt kaas
gooit planten om, rotzooit
met papieren, schreeuwt voor
de dichte deur, komt dan
genadig binnen en
vraagt geen huur.Gedicht: Remco Ekkers
Foto's: © Anna de Vries


18 mrt. 2013

Rozen - Rosa

De geur van een Roos


 photo IMG_2510_zps27858b81.jpg


Eens
snoof ik de geur van een roos
zo diep in mij op
dat ik achteroverviel en bedierf.
Mensen snelden toe om die geur te redden,
met tangen en pincetten, in wapperende hemden,
porden in mij,
vonden de geur van een rode roos
ach!
grepen hem,
borgen hem op
en gingen heen.
De lucht was leeg, de grond was kaal.
Een nieuwe dag brak doodsbleek aan.Gedicht: Toon Tellegen
Foto: © Anna de Vries
16 mrt. 2013

Elstar appel - Malus domestica Elstar


Appel photo IMG_2570_zpsc8ef028a.jpgHoren wij daar hoefgetrappel?
Nee, wij horen hier een lied
En dit lied betreft de appel
Hoefgetrappel hoeft dus niet

Met geploeter en gesappel
In de appelkwekerij
Cultiveren wij de appel
Voor de hele maatschappij photo IMG_2558_zps560e7f63.jpgWilt u graag een mooie appel
Snel een groenteboer gezocht
Want daar wordt hij voor een schappel-
ijke prijs verkocht

De Chinees is klein maal dappel
En hij woont hiel vel vandaan
Geef je een Chinees een appel
Wel, dan eet hij die spontaan photo IMG_2566_zpsac734ecf.jpgAls het zweet den sportsman tappel-
ings uit alle poriën gutst
Overhandig hem een appel
En hij wordt weer goedgemutst

Wat de sport betreft, Ernst Happel
Speelde eens een grote rol
En hij rijmt nog steeds op appel
Ja, dat houdt hij kranig vol photo IMG_2575_zps8d9b90f0.jpgLuister, niet slechts is de appel
Goed voor wie dynamisch leeft
Ook voor hem die met zijn slappe
ledematen moeite heeft

Zo, nu weet u van de appel
Alles wat u weten moet
Later hoort u weer iets anders
Ja, wij zitten hier niet stil photo IMG_2574_zps47a21c3e.jpg
Songtekst: Drs. P
Foto's: © Anna de Vries

13 mrt. 2013

Tulp - Tulipa


Dansen op de regenboog photo IMG_2398_zps8220b619.jpg


Duizelingwekkend hoog
Al dansend op de regenboog
Tussen al de kleuren door
Begeleid door ’n engelenkoor


Met vleugels van papier
Vrij vliegend ver van hier
Duizenden sterretjes omringen mij
Ik ben niet alleen
Ik voel me vogelvrij


 photo IMG_2401_zps50ea9929.jpg


Een vreugde die haast tastbaar is
De ruimte verkregen die ik zo vaak mis
Kleurenlichten omringen mijn hele wezen
In extase en bewondering
Hemelse schittering


Een blik naar beneden
Op onze aarde
Vertelt alleen de waarde
Bevrijd van alle narigheid
Blijf ik dansen
Tot in de eeuwigheid…


 photo IMG_2408_zpsb02af418.jpgGedicht: Jozef Verachtert
Foto's: © Anna de Vries
10 mrt. 2013

Mossen - Bryophyta

Mos


 photo IMG_2371_zps7ba7bc55.jpg


In de luwte van de boom
In schaduw van macht
Groeit het schuwe mos
Dat zonder schroom
Pretentieloos
Genoegen neemt


 photo IMG_9712_zpsb0df4a6a.jpg


Met het minste licht
In staat
Om fris groen

Onbaatzuchtig zacht
Slechts daar te zijn
Om de donkerste plek
Van kleur


 photo IMG_2463_zpscd5b7295.jpg


En warmte te voorzien
Zoals compassie
In kosmos
Fris groen, onbaatzuchtig zacht
Zorgt voor licht en liefde
In de schaduw van ‘n donkere ziel


 photo IMG_9711_zps4cee221e.jpgGedicht: Willian Kirchner
Foto's: © Anna de Vries
6 mrt. 2013

Sneeuwklokje - Galanthus nivalis

Vrijheid


 photo Galanthusnivalis_zpsbafab8f0.jpg


Ik gun je vrijheid

Vrijheid in het je ontwikkelen
vrijheid in al je vragen
vrijheid om te mogen zijn wie je bent

Diep van binnen vrijheid voelen
om op elk moment te kunnen vertrouwen;
op je weten en op je intuïtie

Vrijheid om te mogen kiezen
dat welke keuze je ook maakt, het goed is

Ik gun je je vleugels
dat je kunt vliegen naar waarheen je maar wilt
Je kracht kunnen voelen
en het vertrouwen op de wind
en weer terug naar je nest,
om te rusten en weer op te laden.

Ik gun je vrijheidGedicht: Jet Mesman
Foto: © Anna de Vries3 mrt. 2013

Tulp - Tulipa


De groei van een Tulp


 photo IMG_2365_zps690d715f.jpg


November: Binnenin de bol zitten de steel en
de bloem van de Tulp. De bol wordt geplant.
De wortels beginnen te groeien.

Januari: Door de kou stoppen de wortels met
groeien. Om de bol tegen vorst te beschermen,
legt de teler een laag stro over de grond.


 photo IMG_2329_zps7bfb7e19.jpg


April: De stengel en de bladeren komen uit de bol.
Er groeien nieuwe bolletjes in de bloembol.

Begin mei: De Tulp bloeit.

Eind mei: Omdat de bloem veel voedsel nodig
heeft, haalt de teler de bloem eraf.
Nu kunnen de kleine bolletjes aan de
moederbol beter groeien.


 photo IMG_2324_zps81cf6c9b.jpg


Juni: De plant sterft af. Van de oude bol is niet
veel meer over. De nieuwe bollen zijn lekker
dik geworden.

Juli: De bollen worden uit de grond gehaald,
schoongemaakt en met de andere bollen
verkocht, of in november weer geplant.


 photo IMG_2315_zps43d1b083.jpgBron: Tulpen.nl
Foto's: © Anna de Vries