27 feb. 2012

Tuinslak - Grove snail - Cepaea nemoralis
Ik ben een heel traag slakje


Photobucket


Ik ben een heel traag slakje
ik ga niet erg vlug
daarom neem ik mijn huissie mee
dan hoef ik niet terug.


Photobucket


Zo ben ik dan in korte tijd
altijd onder dak
en neem ik onder het wandelen
lekker mijn gemak.


Photobucket


Maar wil je op visite
dat heeft bij mij geen zin
mijn huissie is voor een persoon
daar past geen tweede in.


Photobucket


Gedicht: Henk van Zijp
Foto's: © FotoAnna24 feb. 2012

Sneeuwklokje - Snowdrop - Galanthus nivalisSneeuwklokje
Sneeuwklokje kom je nu al kijken

buiten is het koud en fris

nergens zie ik andere bloempjes

weet je dat het winter is?

Daarom ben ik juist gekomen

dacht je dat ik dat niet wist

lente zal niet lang meer duren

heus ik heb me niet vergist!

Zachtjes luid ik nu mijn klokje:

tingeling, kom bloem en plant,

nu nog maar een heel kort poosje

dan komt lente weer in het land.Liedje: Onbekend
Foto: © FotoAnna
22 feb. 2012

Rivier de 'Lek' - River the 'Lek' - SkyWatchⓇFriday 40
De steenPhotobucket


Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Het water gaat er anders dan voorheen.
De stroom van een rivier hou je niet tegen.
Het water vindt er steeds een weg omheen.


Photobucket


Misschien eens, gevuld door sneeuw en regen,
neemt de rivier mijn kiezel met zich mee.
Om hem dan glad en rond gesleten,
te laten rusten in de luwte van de zee.


Photobucket


Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten,
ik leverde bewijs van mijn bestaan.
Omdat door het verleggen van die ene steen,
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.


Photobucket


Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten,
ik leverde bewijs van mijn bestaan.
Omdat door het verleggen van die ene steen,
het water nooit meer dezelfde weg zal gaan.


Photobucket


Bron: Bram Vermeulen
Foto's: © FotoAnna
19 feb. 2012

Knobbelzwaan - Mute Swan - Cygnus olor
Knobbelzwanen in de polder


Photobucket


Volwassen knobbelzwanen hebben een helder wit verenkleed met boven de snavel een duidelijk
zichtbare knobbel. Bij mannetjes is deze knobbel, met name in het voorjaar, duidelijk groter dan
de knobbel bij het vrouwtje. Bij jonge vogels ontbreekt deze knobbel en is het verenkleed nog
bruin in plaats van wit. Pas nadat de jonge vogel volgroeid is, kleurt het verenkleed
langzaam wit.


Photobucket


Met een spanwijdte tot bijna 2,5 meter is de knobbelzwaan de grootste vogel uit de familie van
de eenden en één van de grootste vliegende vogels ter wereld. Hoewel de knobbelzwaan
uitstekend kan vliegen, heeft de vogel grote moeite met opstijgen. Tijdens iedere vleugelslag
is een fluitend geluid te horen.


Photobucket


De vogel bouwt een zeer groot nest van riet langs de oever van het water. Terwijl het vrouwtje
broedt, verdedigt het mannetje een groot territorium rondom het nest, hierbij kan de vogel zich
zeer agressief gedragen.


Bron: Vogelvisie.nl
Foto's: © FotoAnna17 feb. 2012

Polderlandschap - Polder landscape - SkyWatchⓇFriday39
Achterom kijken


Photobucket


Wie teveel achterom kijkt
komt nooit vooruit

Who looks to much backwards
will never go forward


Foto: © FotoAnna15 feb. 2012

Dooisterren - IJssterren - Ice stars
Dooisterren


Photobucket


Door bijvoorbeeld wind en beweging van en in het water ontstaan soms prachtige vorm-
en en structuren in het ijs. Vooral langs waterranden zijn soms mooie uitstulpingen,
ribbels en figuren in en op het ijsoppervlak te zien. Een vrij bijzondere en niet heel vaak
voorkomende structuur is echter die van een ijsster, ofwel dooister. De sterren worden
vooral in verband gebracht met convectie. Een warme waterbel (een kwel) die vanaf de
bodem bijvoorbeeld omhoog borrelt. Na een onderzoek bleek dat de vorm vooral wordt
bepaald door de eigenschappen van de sneeuw die op het ijs ligt. Het is dus een
combinatie van opborrelend water en de sneeuw die op het ijs ligt.


PhotobucketBron: Weer.nl
Foto: © FotoAnna
13 feb. 2012

Nijlgans - Egyptian Goose - Alopochen aegyptiacusDe Nijlgans

Nijlganzen… ik vind ze heel mooi en heel apart. Hoe ze lopen en rondkijken, zo alert. Maar het zijn ware donderstenen
en kunnen best agressief zijn. Vooral in het broedseizoen verdedigen ze een territorium, soms zelfs zeer agressief. Ze
pikken ook vaak met brute kracht nesten van andere vogels, soms ook die van kraaien en zelfs van roofvogels in.
Met hun sterke snavels pikken ze op andere jonge watervogels in, net zolang tot ze verdrinken. Dan vind ik ze niet zo
leuk meer hoor… het zijn echte taaie rakkers en nu de populatie zo hard groeit, valt het niet mee...
Maar voor mij blijven het toch mooie aparte vogels... ;-))


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Lieve groetjes van Anna11 feb. 2012

Rivier de 'Lek' - River the 'Lek'
De rivier de 'Lek' wat is ze mooi...


Photobucket


De lek, de geur, de boten en het getij
Een plek waar ik dagelijks wil zijn


Met kou, sneeuw, regen of zonneschijn
Elke dag is ze anders, dat maakt me vrij

De lek is waar ik uren naar kan kijken
De stroming en de natuur langs de dijken

Ik wil zijn waar ze is die mooie rivier
Ik kan hier lang naar kijken met plezier

Geef me nog even om te turen
De lek is prachtig, ik sta hier al uren

De rivier de lek heeft mij gevonden
Mijn hele leven is ze aan mij verbondenGedicht: Wander
Foto: © FotoAnna
9 feb. 2012

Winterlandschap - Winterlandscape - SkyWatchⓇFriday38
Wit landschap


Photobucket


Witte pracht in poeder vacht
betovering na winternacht
het groene gras verstopt
als wintermantel ontpopt

Toverwerk in winter macht
wie ben jij met deze kracht
speel met mij die kou veracht
zonnestralen glinsteren zacht

Witte wereld om mij heen
boom noch plant zijn alleen
een vlokje danst daar blind
vredig in de koude wind

Vogels vliegen daar voorbij
contrast in witte bomenrij
winter in koude stilte verwekt
met hemelse sneeuw bedektBron: GedichtenStad
Foto: © FotoAnna
8 feb. 2012

Rietkragen langs de 'Lek' - Common reed - Phragmites
O 't ruisen van het ranke riet


Photobucket


O ‘t ruisen van het ranke riet!
o wist ik toch uw droevig lied!
wanneer de wind voorbij u voert
en buigend uwe halmen roert,
gij buigt, ootmoedig nijgend, neêr,
staat op en buigt ootmoedig weêr,
en zingt al buigen ’t droevig lied
dat ik beminne, o ranke riet!


O! ’t ruisen van het ranke riet!
hoe dikwijls, dikwijls zat ik niet
nabij den stillen waterboord,
alleen en van geen mens gestoord,
en lonkte ’t rimplend water na,
en sloeg uw zwakke stafjes ga,
en luisterde op het lieve lied,
dat gij mij zongt, o ruisend riet!


Photobucket


O ’t ruisen van het ranke riet!
hoe menig mens aanschouwt u niet
en hoort uw’ zingend’ harmonij,
doch luistert niet en gaat voorbij!
voorbij alwaar hem ’t herte jaagt,
voorbij waar klinkend goud hem plaagt;
maar uw geluid verstaat hij niet,
o mijn beminde ruisend riet!


Nochtans, o ruisend ranke riet,
uw stem is zo verachtelijk niet!
God schiep den stroom, God schiep uw stam,
God zeide: ‘Waait! . . .’ en ’t windje kwam,
en ’t windje woei, en wabberde om
uw stam, die op en neder klom!
God luisterde . . . en uw droevig lied
behaagde God, o ruisend riet!


Photobucket


O neen toch, ranke ruisend riet,
mijn ziel misacht uw tale niet;
mijn ziel, die van den zelven God
’t gevoel ontving, op zijn gebod,
t gevoel dat uw geruis verstaat,
wanneer gij op en neder gaat:
o neen, o neen toch, ranke riet,
mijn ziel misacht uw tale niet!


O! ’t ruisen van het ranke riet!
weêrgalleme in mijn droevig lied,
en klagend kome ’t voor uw voet,
Gij, die ons beiden leven doet!
o Gij, die zelf de kranke taal
bemint van enen rieten staal,
verwerp toch ook mijn klachte niet:
ik! arme, kranke, klagend riet!


Photobucket


Gedicht: Guido Gezelle
Foto's: © FotoAnna
6 feb. 2012

Kleine zwaan - Cygnus bewickii
Kleine zwanenPhotobucket


Deze kleine zwanen vertoeven zich weer met grote groepen op de 'Lek', bij ons in de
Krimpenerwaard. Het is werkelijk een pracht gezicht, alleen kan je er niet te dicht
bijkomen want ze zijn best wel schuw, plus je wilt ze ook niet verstoren en zeker
niet met dit koude weer.


Photobucket


De kleine zwaan is verwant aan de wilde zwaan. Kleine zwanen broeden 's zomers
op de Russische toendra. In de winter komen ze met duizenden naar onder andere
Nederland om daar te overwinteren.


Photobucket


Kleine zwanen verschillen onder andere van
de ons bekendere knobbelzwaan door hun grootte. De kleine zwaan wordt zo'n
127 centimeter, en de knobbelzwaan wel 150 centimeter.


Photobucket


Anders dan bij de wilde zwaan heeft de kleine zwaan minder geel op de snavel.
Kleine zwanen foerageren soms met honderden tegelijk op graslanden. 's Avonds
is hun muzikale roep te horen als ze van voedselplek naar een veilige slaapplek
vliegen. Zo'n plaats is vaak een meer of ander afgesloten natuurgebied dat
's nachts voldoende veiligheid biedt. Kleine zwanen zijn vanaf oktober tot maart
te zien in Nederland.


Photobucket


Bron: Wikipedia
Foto's: © FotoAnna2 feb. 2012

Ochtend - Morning - SkyWatchⓇFriday37Nog nat van tranen

Photobucket

Hij schiep
een handvol wolken
in de lucht

Gevat door wind
ontplooiden zij in wit
onderkanten zwart gevlakt

Met schaduwen
nog nat van tranen
raakten zij het droge land

Ik ben geen regenmaker
zei de zon maar warm slechts
lucht tot aan het koud plafond


Gedicht: Wil Melker
Foto: © FotoAnna