30 jan. 2012

Smient - Wigeon - Anas penelopeSmienten op de 'Lek'

De smient is een middelgrote grondeleend (zwemeend) uit het noorden van Europa
en Azië, die 's winters ook in groten getale in Nederland voorkomt. Smienten zijn
vrij schuw van nature, waardoor je ze moeilijk kunt benaderen.

Photobucket

Door de roodbruine kop is vooral het mannetje van de smient een goed herkenbare
soort. In de vlucht is het mannetje te herkennen aan een wit veld op de vleugel. het
vrouwtje heeft een minder herkenbaar verenkleed, maar beide geslachten hebben
een blauwgrijze snavel met een zwarte punt. De roep van het mannetje bestaat
uit een fluitend wie-oe dat het gehele jaar door te horen is.

Photobucket

De smient broedt slechts in zeer kleine aantallen in Nederland. Vogels die in
Scandinavië broeden, overwinteren in Nederland of trekken nog verder naar het
zuiden. Hierdoor zijn 's winters vaak grote groepen smienten in Nederland te zien,
vooral op graslanden langs de kust. In tegenstelling tot de meeste andere
eenden grazen smienten 's winters net als ganzen in weilanden.

Photobucket


Bron: Vogelvisie.nl
Foto's: © FotoAnna29 jan. 2012

Kruisspin - Garden spider - Araneus diadematus


SpinAls je een spin was
zo’ n beest met acht poten
zou je dan ook niet
je wereld vergroten?

Zou je ook slim zijn
en nooit achter glas
jouw webje gaan spinnen
maar juist boven gras?

Als je een spin was
die muggen opeet
zou je dan ook zo
smullen van je dieet?

Zou je niet simpelweg
bij jezelf zeggen:
Ik spin als een kat
en het liefste in heggen...

Als je een spin was
wat zou je bewegen?
Het maken van een web
is toch een hele zegen?

Zou je als spin dus
zoals ik zou doen
net-werken vanuit
een heerlijk plantsoen?

Als jij ooit spin wordt
laat het mij dat weten
dan blijf ik uit je buurt
anders word ik opgegeten!Gedicht: Dame taalt
Foto: © FotoAnna26 jan. 2012

Nijlgans - Egyptian Goose - Alopochen aegyptiacusDe Nijlgans

Photobucket

Sinds het einde van de jaren 1960 is de nijlgans in Nederland langzamerhand een
gewone verschijning geworden. Enkele ontsnapte vogels wisten zich hier prima
te handhaven. Inmiddels is de nijlgans niet meer weg te slaan uit Nederlandse
natuur- en weidegebieden.

Photobucket

Vogelkenners waren in eerste instantie erg bang dat de nijlgans zou concurreren
met inheemse soorten. Dat gebeurt wel, maar in tamelijk beperkte mate.

Photobucket

Nijlganzen komen oorspronkelijk uit Egypte (langs de Nijl), en Afrika ten zuiden
van de Sahara. Toch weten ze zich hier uitstekend te handhaven. De aantallen
nemen nog altijd sterk toe; elk jaar produceert ieder paar gemiddeld
4,3 nieuwe nijlganzen.


Bron: Vogelbescherming.nl
Foto's: © FotoAnna23 jan. 2012

Tuin - GardenIn onze Tuin - In our garden


In onze tuin hebben we een paar van die oude eikenstronken. In de loop van jaren groeit er werkelijk
van alles op zoals div.paddestoelen, schimmels, mossen, enz. en het heeft vele schuilplaatsen
voor verschillen de soorten insecten.

In our garden we have a few of those old oak stumps. After a view years there will be growing a lot
of different types of mushrooms, fungus, mosses, etc. and it has many shelters for insects and so.


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Lieve groetjes van Anna ;-))


20 jan. 2012

Light of the World - Licht van de Wereld - Skywatch® Friday 35Light of the wold

Photobucket


Light of the world
You stepped down into darkness
Opened my eyes, let me see
Beauty that made this heart adore You
Hope of a life spent with You

Here I am to worship
Here I am to bow down
Here I am to say that You're my God
You're altogether lovely
Altogether worthy
Altogether wonderful to me

King of all days
Oh so highly exalted
Glorious in Heaven above
Humbly You came to the earth You created
All for love's sake became poor

I'll never know how much it cost
To see my sin upon that cross

Here I am to worship
Here I am to bow down
Here I am to say that You're my God
You're altogether lovely
Altogether worthy
Altogether wonderful to meLyric and music: Tim Hughes
Foto: © FotoAnna17 jan. 2012

Meerkoet - Coot - Fulica atraDe Meerkoet

Photobucket

Waar voldoende water is, daar leven meerkoeten. Er is geen park, kanaal of sloot
zonder een paartje meerkoeten, hoewel de aantallen in Laag-Nederland het grootst
zijn. Wie meerkoeten een tijdje gadeslaat, zal opmerken dat ze vaak duiken naar
voedsel. Door de grote hoeveelheid lucht in hun verenkleed moeten ze echter nogal
wat moeite doen om onder water te komen; ze maken dan ook een sprongetje bij
het duiken en zetten zich met hun poten flink af. Kort daarop komen ze als een grote
dobber weer naar boven.

Photobucket

Meerkoeten eten vooral waterplanten, maar zeker wanneer er jongen zijn worden
ook allerlei waterdieren gevoerd en gegeten, die beter voorzien in de energie-
behoefte van dat moment. Van oorsprong zijn meerkoeten echte moerasvogels,
met poten die bijzonder geschikt zijn om te lopen op drijvende vegetatie (kraggen)
en wortels van riet- en lismoerassen.

Photobucket

Gebieden met een flinke oeverbegroeiing zijn zeer populair, hoewel de soort zich
ook kan redden in vaarten met een beschoeiing en nauwelijks waterplanten. De
koeten zijn in zo’n biotoop echter veel kwetsbaarder dan in een dichte moeras-
vegetatie. In de winter kunnen groepen – die kunnen bestaan uit vele honderden
vogels – in weilanden verblijven.

Photobucket

Meerkoeten die in Nederland broeden, brengen de winter meestal ook in Nederland
door. Vogels uit noordelijker streken ontpoppen zich meer als trekvogels en reizen
heen en weer naar Midden- en Zuid-Europa om te overwinteren.


Bron: Vogelbescherming.nl
Foto's: © FotoAnna15 jan. 2012

Regendruppels - RaindropsRegendruppelsTranen gelachen tranen gehuild
dorstig drinkt
Moedertje Aarde
elke drup
grassprietjes krioelen
waar de zon
achter wat wolken knipoogt
en
zachtjes fluistert
het komt je toe

Maar ook ik kom weer spoedig
met warmte
voor de groei en de bloei

Tranen gelachen tranen gehuild
de natuur
frist op
Moeder Aarde
glimlacht
zonnig

Ik kijkt toe
vanonder mijn pluGedicht: Windwhisper
Foto: © FotoAnna13 jan. 2012

's Morgens vroeg - Early in the morning - Skywatch® Friday 34The Golden Light

Photobucket


Thy golden Light came down into my brain
And the grey rooms of mind sun-touched became
A bright reply to Wisdom's occult plane,
A calm illumination and a flame.

Thy golden Light came down into my throat,
And all my speech is now a tune divine,
A paean-song of Thee my single note;
My words are drunk with the Immortal's wine.

Thy golden Light came down into my heart
Smiting my life with Thy eternity;
Now has it grown a temple where Thou art
And all its passions point towards only Thee.

Thy golden Light came down into my feet,
My earth is now Thy playfield and Thy seat.Poem by: Sri Aurobindo 1938
Foto: © FotoAnna11 jan. 2012

Tuinvogels - Garden birds


Tuin II

Photobucket

Dit is het heden, ik zie het, ik zit hier:

voor het raam en zie het heden waarnaar
ik ben teruggekeerd, naar wat er altijd
geweest is - al die tijd waarin ik er niet was

Photobucket

er is niets gebeurd zegt de tuin in het raam
de bomen, de vogels, de zacht waaiende
struiken, het gras, het bleef allemaal zijn
wat het was, er is geen verleden hier

wat er gebeurde is deze tuin.

Photobucket

Gedicht uit:
'Toen ik dit zag' van Rutger Kopland
Foto's: © FotoAnna


5 jan. 2012

Zonsopgang - Skywatch® Friday 33Bij de opkomende zon

Photobucket

Als de maan
langzaam verdwijnt.

De opkomende zon licht
flauwtjes over de aarde schijnt.

Springen en fluiten,
dieren en vogels al in het rond.

Genietend in het licht,

van de vroege ochtendstond.

Hun stilte valt pas weer,

al de zon traag verdwijnt,

en de maan grillig zijn
donkerte verspreid!Gedicht: Loes Schaap
Foto: © FotoAnna3 jan. 2012

Het haas - Lepus europaeusDe ontmoeting

Hier in de polder heb je een doodlopende weg waar geen verkeer mag komen, behalve de boeren met hun trekkers. Het is daar altijd heerlijk wandelen want je komt er bijna geen mens tegen. Je bent daar echt één met de natuur en het is er ook zo heerlijk stil. Vandaag kwam ik deze haas tegen. Hij zat op zijn gemak midden op de weg een beetje te snuffelen en te doen. Hij had mij nog niet opgemerkt en dat is zo heerlijk daar. Omdat het daar zo stil en rustig is verwachten ze ook niets. Maar na dat ik een tijdje heb staan observeren, merkte de haas toch op een gegeven moment dat er iets niet klopte. Hij draaide zich naar mij toe en ging rechtop zitten kijken. Ik bleef heel stil staan, maar hij vertrouwde het toch niet en ik zag dat hij lucht van mij had gekregen. En ineens ging hij er als een haas vandoor. Hij zocht gauw een plek waar hij zo het weiland in kon rennen en ging toen in het hoge gras zitten kijken of ik hem gevolgd was. Het was een pracht moment om zo even één te zijn met de natuur.
Ik ben weer verder gegaan en het haas ook.

Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Lieve groetjes van Anna ;-))