26 nov. 2012

lampenpoetsergras - Pennisetum

Druppel
Regen…
druppel voor druppel...
allemaal uniek
toch weer hetzelfde
alles waar hun leven om draait
is vallen
neerkomen
verdampen
en weer vallen…
Geen emoties die je afleiden
of mensen die je pesten
niemand die je zomaar kleineert
want alles wat je kunt
en alles wat je moet kunnen
is vallen...
voor eeuwig
altijd omringt door anderen
nooit alleen…Gedicht: Ster
Foto's: © Anna de Vries22 nov. 2012

Witte klaver - White Clover - Trifolium repens

Klaver
Languit lag ik in het groene gras
op mijn buik, benen gekruist
met mijn neus straf in de wind
je weet wel hoe een zwerver huist


vond ik zomaar tussen alle anderen
een egaal mooi klavertje vier
ik plukte hem voorzichtig
en dacht aan het vele plezier


ik bewonder de inzet en kracht
bloemen die bloeien met nectar zo zoet
ik koester goed de groene klaver
het onkruid wat vele bijen voedt.


Gedicht: Remie
Foto's: © Anna de Vries
19 nov. 2012

Groen Bekermos - Cladonia fimbriata

De beker is gevuld

De Beker is gevuld met water
Ontvangen van de Levende Bron.
De Manna is neergedaald
Als Levende Brood voor ons.

Ik wil zijn als de beker
Gevuld met Christus kracht.
Met boven mij geheven
Het gebroken Brood des Levens.
Geleid door Zijn Liefde
Vervuld met zijn Geest.
Geeft mijn ik zich over
Om te leven naar Zijn Wil

Ik wil zijn als de beker
Ledig en gekuist.
Om Christus te ontvangen
In overgave, onbesuisd.


Bron: Internet
Foto: © Anna de Vries15 nov. 2012

Boterbloem - buttercup - Ranunculus
HerdenkenPhotobucket


De laatste gele boterbloem,
Die bloeide tusschen 't dorrend gras,
Deed mij den tijd gedenken toen
Het Lente en zij nog bij mij was.


Photobucket


Die Lente-tijd keert nimmer weer,
O, Leven, wat is uw droefnis groot,
Al wat zoo schoon is, is zoo teer
Zoo broos,—zoo wreed de Dood.


Photobucket


Die kent geen bloemen en geen licht,
Die geeft alleen—mag 't zijn—de rust,
Als hij geveld heeft met zijn zicht
Al harte' -en oogenlust.Gedicht: Frans Bastiaanse
Foto's: © Anna de Vries12 nov. 2012

Badhamia - slijmzwammen
Badhamia
Slijmzwammen


Bij mij in de tuin ligt een boomstronk waar deze slijmzwam op groeit. Badhamia schijnt zeer algemeen voor
te komen op dood hout van loof- en naaldbomen, maar zijn meestal onopvallend. De sporenhoopjes, ook
wel sporangiën genoemd, staan in een dichte pakking opeen. Ze zijn ongesteeld en zijn
cilindrische of knotsvormig.


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Bron: Internet
Foto's: © Anna de Vries
8 nov. 2012

Rups - Caterpillar
Rupsen
Een rups is niets anders dan de larve van een vlinder. Tijdens zijn leven
heeft de rups maar één doel en dat is eten, eten en eten.
Omdat rupsen een gewilde prooi zijn voor veel dieren, zoals vogels en egels, gebruiken ze allerlei trucs.
Veel rupsen zijn goed gecamoufleerd en vallen daardoor nauwelijks op in de omgeving. Andere soorten
zijn juist opvallend gekleurd of getekend, waarmee ze aangeven dat ze giftig zijn. Ook zware beharing
is een methode om prooidieren op afstand te houden.
Veel mensen die ‘aan (nacht)vlinders doen’, houden zich vrijwel uitsluitend bezig met het adulte stadium,
de vlinder. Toch is het vaak minstens zo interessant om op zoek te gaan naar de rups, het larvale stadium
van de soort. Dit stadium duurt in de meeste gevallen langer dan de periode dat de soort als vlinder is
waar te nemen; sommige soorten leven zelfs enkele jaren als rups. Bovendien geldt voor een heel aantal
soorten (nacht)vlinders dat de rups gemakkelijker te vinden is dan de vlinder.


Photobucket


Bron: Vlindernet
Foto's: © Anna de Vries
2 nov. 2012

Dahlia Fascination - Gewone tuinslak - Cepaea nemoralis
StiltetuinPhotobucket


Een paradijs,
een tuin om in te dromen,
tot rust te komen
en luisteren naar bronnen van leven.
Gelukkig zijn,
Verdriet verwerken,
in alle beslotenheid.
Bron: Samen aan tafel
Foto: © Anna de Vries