30 mei 2012

Tuin bloemen - Garden flowers
Een Bloem


Photobucket


Als ik een bloem was,
zou ik dan nu bloeien?


Photobucket


Of zou ik een bijzondere bloem zijn, 

een onvoorstelbare bloem,

een bloem die niet kan kiezen tussen bloeien

en niet bloeien,


Photobucket


En die over de rand van een vaas voorover

leunt

om te zien of zijn afgrond een bodem heeft?


Photobucket


Of zou ik alleen maar kunnen bloeien,

moeten bloeien,

rood en gedachteloos,

op een ongerepte schoorsteenmantel, ergens

tussen schaamte en geluk?


Photobucket


En als ik een bloem was,

zou ik dan weten wanneer ik moest verwelken?

Nu nog niet?Gedicht: Toon Tellegen
Foto's: © FotoAnna25 mei 2012

Boterbloem - Meadow buttercup - Ranunculus acris
The song of the Buttercup FairyPhotobucket


'Tis I whom children love the best;
My wealth is all for them;
For them is set each glossy cup
Upon each sturdy stem.


Photobucket


O little playmates whom I love!
The sky is summer-blue,
And meadows full of buttercups
Are spread abroad for you.


PhotobucketSong: Cicely Mary Barker
Foto's: © FotoAnna
24 mei 2012

Wilde bijen - Wild bees
Bezoek van een Bijenvolk


Photobucket


Gisteravond, zo tegen het schemer waren wij de gelukkigen en kregen bezoek van een hele grote zwerm bijen. Ze
streken neer in één van onze coniferen. Ik gauw naar buiten want ik zag gelijk dat het om een bijenvolk ging… wat
een geluid en wat een gekrioel in de lucht… werkelijk prachtig om dit zo mee te maken. Na gelang het donkerder
werd, werd het steeds rustiger in de lucht en zatten bijna alle bijen op de tak van de conifeer en kon ik op mijn
gemak en voorzichtig natuurlijk, wat foto's ervan maken en ik wilde ze ook niet verstoren ofzo.

Vanochtend toen ik wegging waren ze er nog en met de middag toen ik weer thuis kwam was het hele bijenvolk
verdwenen op een paar werkster na. Jammer, want ik had graag gezien hoe ze waren vertrokken…
maar ja, je kan ook weer niet alles hebben…


Photobucket


Een bijenvolk bestaat uit:
De werksters (15.000-65.000) zijn in de meerderheid. Ze zijn allen dochters van de moer met al dan niet dezelfde
vader. Een moer paart met meerdere darren dus werksters kunnen zussen of halfzussen van elkaar zijn. Zoals de
naam als zegt doen de werksters al het werk. Ze poetsen de cellen, beschermen het nest en halen nectar, stuifmeel,
water en propolis. Werksters paren niet met darren maar leggen soms wel eitjes. Omdat deze eitjes onbevrucht zijn
ontwikkelen zich darren uit deze eitjes. Wanneer er één of meer-dere werksters aan de leg zijn, is dit veelal een
teken van misstanden in het volk.


Photobucket


De darren (enkele honderden) zijn de mannetjes. Met de darren is iets speciaals aan de hand want die worden ge-
boren uit een onbevrucht eitje. Dat verschijnsel noemt men parthenogenese. Ze hebben dus alleen een moeder en
geen vader. Het enige wat de darren doen, is een beetje rondhangen en eten van de voorraad. Natuurlijk sparen zij
hun krachten om op een goed moment een jonge moer te kunnen bevruchten. Dat is waar het de darren om gaat.
Je zou kunnen zeggen dat darren een soort verlengstuk zijn van de moer omdat ze identieke genen hebben. Ze
produceren ongeveer tien miljoen spermacellen en zorgen dus ook voor de vermenigvuldiging van het erfelijke
materiaal. Oneerbiedig gezegd zijn het slechts dragers van erfelijke eigenschappen. Ze maken het voor de moer
mogelijk om haar genen niet alleen direct aan haar dochters mee te geven, maar in zeker zin ook aan haar
kleindochters. Darren die het geluk hebben om te paren met een moer sterven direct na de paring. Andere darren
worden tegen het eind van het seizoen tijdens de zogenaamde darrenslacht het nest uit gejaagd of gedood.


Photobucket


De moer is het hart van het volk. Zij zorgt voor de continuïteit. Ze kan verschillende jaren leven, maar gaat minder
eitjes leggen naar mate ze ouder wordt. In het hoogseizoen kan ze wel 2000 eitjes per dag leggen. Ze geeft een stof
af die de bijen laat weten dat ze in de buurt is. Wanneer de moer dood gaat en ze deze stof niet meer aanmaakt,
weten de bijen dat ze een nieuwe moer moeten gaan maken. Dit doen ze door een jong larfje te voeden met alleen
koninginnengelei. Het larfje veranderd als het ware van 'plan' en na twee weken wordt een nieuwe moer geboren.


Photobucket


De moer wordt goed beschermd, verzorgd en gevoed door de werksters. De bijen die de moer verzorgen, noemen we
de hofstaat. Ieder jaar wanneer het bijenvolk erg groot wordt, meestal ergens in mei, wil de moer met een gedeelte
van het volk een nieuwe nestplaats opzoeken. Dit heet zwermen. Imkers proberen dit te voorkomen door aan het volk
af te lezen wanneer de moer wilt gaan zwermen om haar dan net voor dat moment uit het volk te halen en in een
nieuwe (kleine) bijenkast te stoppen, vergezeld van enkele duizenden bijen. Deze 'kunstzwerm' groeit dan weer uit tot
een volwaardig volk. Het volk waar de moer is uitgehaald, maakt dan weer een nieuwe moer en het bijenvolk heeft
zich als het ware verdubbeld.


Bron: De Bijen.nl
Foto's: © FotoAnna


19 mei 2012

Fuut - Great Crested Grebe - Podiceps cristatus
Fuut of Kuiffuut


Photobucket


Zoals alle leden van deze familie is de fuut een typische watervogel van plassen en meren. Zijn donkere
oorpluimen geven hem een karakteristiek uiterlijk. Hij heeft een wit gezicht met een roodbruine en zwarte
kraag eromheen die opgericht staat bij het baltsritueel. Zijn onderkant is wit, van boven is hij donker over-
gaand in roestbruin. Tussen oog en snavel zit een zwarte streep. De poten hebben geen zwemvliezen.


Photobucket


Doordat de poten vrij ver naar achteren op het lichaam staan, kan de fuut zich niet zo gemakkelijk lopend
over het land voortbewegen. Nesten worden daarom bij voorkeur dicht langs de waterkant gebouwd. Een
zeer kenmerkende eigenschap is de mogelijkheid om redelijk lange afstanden onder water zwemmend af
te leggen. Dit wordt gedaan om vis te eten, of om te vluchten bij gevaar.


Photobucket


Een fuut leeft van kleine visjes, welke onder water worden gevangen door ze te achtervolgen. Dit gebeurt
door onder water te duiken, en tot zo'n halve minuut onder water te blijven. In zeer helder water wordt
soms vanaf de oppervlak gejaagd, dan kijkt de fuut met de kop onder water. Dit gebeurt doorgaans in de
ochtend en op de namiddag.


Photobucket


Futen staan bekend om hun baltsgedrag. Dan zwemmen ze naar elkaar toe, met de hals gestrekt, en
zwemmen tegen elkaar op, met de borst uit het water geheven. In het voorjaar bouwt een futenpaar
een speelnest op het water om verliefd op te vrijen. Kort daarna wordt langs de waterkant een steviger
nest gebouwd, waar de eieren in worden gelegd.


Photobucket


Beide ouders broeden die om beurten uit, hoewel het nest soms voor kortere tijd wordt verlaten. Dan
worden de eieren met plantenresten afgedekt, dit ter camouflage. In de broedperiode kan de fuut
minder goed vliegen, waardoor hij kwetsbaarder wordt voor verstoringen in zijn leefomgeving.


Photobucket


Bron: Wikipedia
Foto's: © FotoAnna17 mei 2012

Spaanse boshyacint - Hyacinthoides hispanica
De Wilde Hyacint


Photobucket


Onderweg vangt men haar speelse blik

geworpen in de schoonheid van het moment 

aangekleed met schoon gewassen naaktheid

gedragen door geestgronden van verbeelding...


Photobucket


wild van smaak en vooral oogstrelend
verflauwt de streekverwant sterk in oorsprong,
bescheidenheid siert het omschreven karakter
voedzaam geurend aan de middelen van bestaan,


Photobucket


de velden verstrooid met andere soorten,
bestoven door hun ontelbare geliefden...
die niet haar voorkeur nog haar roots delen


Photobucket


ja.. zij staat daar onaantastbaar in waarde
en ik kijk naar haar.. tot het laatste blauw.


PhotobucketGedicht: Rob van Tol
Foto's: © FotoAnna


13 mei 2012

Paardenbloem - Dandelion - Taraxacum officinale
Paardenbloem


Photobucket


Mijn goud van deze morgen was
een paardebloem, op groener gras

Dan ik tevoren ergens zag.
zijn geel gaf klaarte aan mijn dag

Die als met aarzeling begon
over het gaas van het gazon.


Photobucket


Ik bleef uurlang, nadat ik van
hier naar mijn werk liep, in zijn ban.

Maar toen ik in de schemering
op huis aan door het grasland ging

zag ik tot mijn verbazing dat
hij plots onder een pluisbol zat


Photobucket


van ragfijn haar en iele twijn,
bijna schetsmatig. Ik blies zijn

veerlichte zaadjes op de wind
gelijk ik vroeger deed als kind,

want op het eind waait alles on-
barmhartig weg wat men ooit won.


PhotobucketGedicht: Anton van Wilderode
Foto's: © FotoAnna11 mei 2012

Langpootmug - Crane fly - Nephrotoma appendiculata
De Omarming


Photobucket

Tranen
die vloeiden
van verdriet of
was het van vreugde…

Omarming
troostend of
was het van vreugde…


© Anna 20129 mei 2012

Bladwesplarve - Sawfly larva
Bladwesplarve


Photobucket

Het komt nog al eens voor dat rupsen verward worden met larven van andere insecten. Met
name bladwespen lijken sterk op rupsen. Om rupsen te onderscheiden van bladwesplarven,
is het allereerst nodig om te letten op het aantal echte poten (de borstpoten) en het aantal
schijnpoten (de buikpoten + de naschuivers) van het insect.

Photobucket

Rupsen hebben drie paar borstpoten, daarna minimaal twee segmenten (de eerste achter-
lijfsegmenten) zonder poten, daarna maximaal vier paar buikpoten, vervolgens weer een
aantal segmenten zonder poten en aan het eind een paar naschuivers.


Het belangrijkste verschil is dat bladwesplarven na de drie paar borstpoten slechts één
achterlijfsegment zonder potenpaar hebben en daarna een nafgebroken rij buikpoten.
Bladwesplarven hebben geen naschuivers en het uiteinde van hun achterlijf is vaak
naar beneden gekromd.

Photobucket


Bron: Vlindernet.nl
Foto's: © FotoAnna7 mei 2012

Gewone wesp - Common wasp - Vespula vulgaris
Wespen

Wij hebben een rieten dak en elk voorjaar komen er op de overloop wel een paar wespen tevoorschijn, ze komen ergens door de
naden heen naar binnen. Ze zijn net wakker en dan ook heel erg lui en sloom en gaan zeker altijd dood. Nu had ik vanochtend de
eerste heel voorzichtig gevangen en ik dacht, hier kan ik wel een paar mooie macro's van maken. Zo gezegd… zo gedaan...
maar ineens trok hij zijn hele lijfje samen en bleef maar kronkelen… ik dacht, ojee die ligt hier dood te gaan… en ja hoor
even later was het dan ook gebeurt. Ik heb hem bedankt voor de foto's en heb hem begraven.


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket❦ Lieve groetjes Anna ❦5 mei 2012

Elzenvlieg - Alderfly - Sialis lutaria
Een Elzenvlieg


Photobucket


De Elzenvlieg ook wel slijkvlieg genoemd, zat hier op een holpijp (Equisetum fluviatile) die volop
bij onze vijver staan. Als je hem goed bekijkt, dan vallen zijn vleugels het meest op. Ze zijn wel
zo mooi… het lijkt net of ze van glas-in-lood zijn gemaakt.


Photobucket


De volwassen elzenvliegen zitten altijd bij het water en vaak in een top van een halm of zo waar
ze overdag rustig wachten. Ze vliegen wel eens, maar altijd een klein stukje en eten doen ze ook
niet. Dat hoeft ook niet, want ze leven maar een paar dagen. Om precies te zijn leven de grotere
vrouwtje vier dagen en het mannetje drie dagen en hun enige prioriteit is de voortplanting.


Photobucket


❦ Lieve groetjes Anna ❦


2 mei 2012

Groene snuitkever - Phyllobius argentatus
Kever


Photobucket

Ik kever in een wereld
die torent boven mij
trippel links of rechts
tussen bomen van gras
en een dak van een blad
die me tijdig verbergt
voor een vliegtuig van
een vogel

en naar me pikt terwijl
ik een uitweg verzin
in een kilometertunnel
van een slang die
zichzelf als een worm
diep in de grond
weg kan dromen

en ik weet me nog steeds
te klein in het donker
verloren gekropen
in een wereld
die boven mij torent.


Gedicht: Rudi J.P. Lejaeghere
Foto: © FotoAnna


1 mei 2012

Paardenbloem - Dandelion - Taraxacum officinale
Moeder natuur


Photobucket


Jij bent van niemand,
maar gekend ben je door iedereen.
Jij bent zo sterk,
al blijf je vaak alleen.


Photobucket


Jij bent niet zoals ik,
en ik niet zoals jij.
Je bent er - evenwel
waar alles werd... een beetje ' wij '.


PhotobucketGedicht: Alias Bo bruylandt (Veerle Loriaux)
Foto's: © FotoAnna