26 dec. 2012

Gewone wegslak – Red slug - Arion rufus


Vergankelijk
Verweesd op een schamele stoel
is haar wereld zoals het behang
oud vergeeld vaag en traag
ze hield van bloemetjesmotief
uren kon ze voor zich uitstaren naar
onzichtbaar leven op eentonige muren
zag wat niet meer te zien was, voelde
wat er niet te voelen was
half tot stof vergane fragmenten
van hoe ze ooit sierde als een jonge bloem
voor iedereen leek het of ze op aarde haar tijd
uitgeteld had tot zuchtjes herinneringen
ze hield van bloemetjesmotief
een mooie wereld en weidse vergezichten
met een vage glimlach op haar gelaat
nam ze vrede met alles wat was
stond op en verdween in het behang.
Gedicht: Hendrik Hoogland
Foto's: © Anna de Vries


20 dec. 2012

Een ochtend in de Krimpenerwaard

Licht door de mist
De mist omgeeft de groene weiden
je ziet niet eens waar land en lucht zich scheiden
een dikke mist ontneemt je zicht
en in het dichte donker verlang je naar wat licht.

Je dagelijks leven kan die mist wel zijn
je donkere, dichte blikveld is zo veel te klein
je hapt naar lucht en mist de ruimte in je hart
je voeten blijven steken aan de start.

En dan, temidden van je vage land
is daar een licht van hogerhand
het breekt erdoor, je ziet weer hoe je wereld was
je ziet de schapen rustig grazend in hun groene gras.

Vertrouw op God, al zit je in de mist gevangen
Hij kent je zorgen en al je weggestopt verlangen
en op Zijn tijd geeft Hij je helder licht
hou daarom steeds je oog naar boven toegericht.Gedicht: Annemarie Verdoes
Foto: © Anna de Vries
26 nov. 2012

lampenpoetsergras - Pennisetum

Druppel
Regen…
druppel voor druppel...
allemaal uniek
toch weer hetzelfde
alles waar hun leven om draait
is vallen
neerkomen
verdampen
en weer vallen…
Geen emoties die je afleiden
of mensen die je pesten
niemand die je zomaar kleineert
want alles wat je kunt
en alles wat je moet kunnen
is vallen...
voor eeuwig
altijd omringt door anderen
nooit alleen…Gedicht: Ster
Foto's: © Anna de Vries22 nov. 2012

Witte klaver - White Clover - Trifolium repens

Klaver
Languit lag ik in het groene gras
op mijn buik, benen gekruist
met mijn neus straf in de wind
je weet wel hoe een zwerver huist


vond ik zomaar tussen alle anderen
een egaal mooi klavertje vier
ik plukte hem voorzichtig
en dacht aan het vele plezier


ik bewonder de inzet en kracht
bloemen die bloeien met nectar zo zoet
ik koester goed de groene klaver
het onkruid wat vele bijen voedt.


Gedicht: Remie
Foto's: © Anna de Vries
19 nov. 2012

Groen Bekermos - Cladonia fimbriata

De beker is gevuld

De Beker is gevuld met water
Ontvangen van de Levende Bron.
De Manna is neergedaald
Als Levende Brood voor ons.

Ik wil zijn als de beker
Gevuld met Christus kracht.
Met boven mij geheven
Het gebroken Brood des Levens.
Geleid door Zijn Liefde
Vervuld met zijn Geest.
Geeft mijn ik zich over
Om te leven naar Zijn Wil

Ik wil zijn als de beker
Ledig en gekuist.
Om Christus te ontvangen
In overgave, onbesuisd.


Bron: Internet
Foto: © Anna de Vries15 nov. 2012

Boterbloem - buttercup - Ranunculus
HerdenkenPhotobucket


De laatste gele boterbloem,
Die bloeide tusschen 't dorrend gras,
Deed mij den tijd gedenken toen
Het Lente en zij nog bij mij was.


Photobucket


Die Lente-tijd keert nimmer weer,
O, Leven, wat is uw droefnis groot,
Al wat zoo schoon is, is zoo teer
Zoo broos,—zoo wreed de Dood.


Photobucket


Die kent geen bloemen en geen licht,
Die geeft alleen—mag 't zijn—de rust,
Als hij geveld heeft met zijn zicht
Al harte' -en oogenlust.Gedicht: Frans Bastiaanse
Foto's: © Anna de Vries12 nov. 2012

Badhamia - slijmzwammen
Badhamia
Slijmzwammen


Bij mij in de tuin ligt een boomstronk waar deze slijmzwam op groeit. Badhamia schijnt zeer algemeen voor
te komen op dood hout van loof- en naaldbomen, maar zijn meestal onopvallend. De sporenhoopjes, ook
wel sporangiën genoemd, staan in een dichte pakking opeen. Ze zijn ongesteeld en zijn
cilindrische of knotsvormig.


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Bron: Internet
Foto's: © Anna de Vries
8 nov. 2012

Rups - Caterpillar
Rupsen
Een rups is niets anders dan de larve van een vlinder. Tijdens zijn leven
heeft de rups maar één doel en dat is eten, eten en eten.
Omdat rupsen een gewilde prooi zijn voor veel dieren, zoals vogels en egels, gebruiken ze allerlei trucs.
Veel rupsen zijn goed gecamoufleerd en vallen daardoor nauwelijks op in de omgeving. Andere soorten
zijn juist opvallend gekleurd of getekend, waarmee ze aangeven dat ze giftig zijn. Ook zware beharing
is een methode om prooidieren op afstand te houden.
Veel mensen die ‘aan (nacht)vlinders doen’, houden zich vrijwel uitsluitend bezig met het adulte stadium,
de vlinder. Toch is het vaak minstens zo interessant om op zoek te gaan naar de rups, het larvale stadium
van de soort. Dit stadium duurt in de meeste gevallen langer dan de periode dat de soort als vlinder is
waar te nemen; sommige soorten leven zelfs enkele jaren als rups. Bovendien geldt voor een heel aantal
soorten (nacht)vlinders dat de rups gemakkelijker te vinden is dan de vlinder.


Photobucket


Bron: Vlindernet
Foto's: © Anna de Vries
2 nov. 2012

Dahlia Fascination - Gewone tuinslak - Cepaea nemoralis
StiltetuinPhotobucket


Een paradijs,
een tuin om in te dromen,
tot rust te komen
en luisteren naar bronnen van leven.
Gelukkig zijn,
Verdriet verwerken,
in alle beslotenheid.
Bron: Samen aan tafel
Foto: © Anna de Vries
29 okt. 2012

Streepsteelmycena - mycena polygramma


Zangen van StiltePhotobucket


Zwijg al je woorden dood
en hoor de stilte
die alles verbrijzelt
wat niet geboren is
uit haar schoot.


Photobucket


Volmaakte stilte
doordringt het Al
dat onverwekt
oprijst
uit
het eeuwig Mij.


Photobucket


Teruggekeerd tot de rand
van het geschapene
ongrondelijke diepte
waaruit stilte
nieuw ontspringt
fris en dartel.Gezangen: Marcel Messing
Foto's: © Anna de Vries
24 okt. 2012

Rozen - Rosa

Innerwarmte


Photobucket


Hoe ze straalde,
hoe ze ooit met warmte
werd bestrooid.
Hoe haar eeuwig trouw
was beloofd.
Hoe het licht ruilde
voor de duisternis.


Photobucket


Hoe de warmte tot
kilheid vergaan is.
Hoe ze het smachtende
herverlangen ontplooit
hoe ze ooit met warmte
werd bestrooid.
Hoe ze nu als ijsbloem
winter tooit.Gedicht: Hendrik Hoogland
Foto's: © Anna de Vries

22 okt. 2012

Herfstanemoon - Anemone hybrida

Pluktuin


Photobucket


Verwondering
verscholen in
schoonheid,
vormen en kleuren.


Photobucket


Geur
daalt af
in de ziel
en stijgt op
als een lofzang.


PhotobucketBron: Kerktuinen
Foto's: © Anna de Vries
17 okt. 2012

Veelkleurig aziatisch lieveheersbeestje - Harmonia axyridis Pallas

Open bloeiend als een wonder


Photobucket


Nadat ze
gebruik makend
van eigen kracht
nu zacht
met licht wordt omkleed
 
Streeft ze verrijkend
haar weg verder over aarde
groeiend in haar waarde
open bloeiend als een wonder


Gedicht: Verhavert
Foto: © FotoAnna
15 okt. 2012

Gehakkelde aurelia - Comma butterly - Polygonia c-album

De laatste vlinder


Photobucket


Zij was de laatste vlinder
zo kwetsbaar en zo teer
dat besefte ze heel goed

Zij was de laatste vlinder
zo klein en zo bang
dus ontbrak het haar aan moed

Zij was de laatste vlinder
zo stil en zo alleen
dat zij bleef zitten waar zij zat

Zij was de laatste vlinder
zo teder en fragiel
dat ze zichzelf bijna vergat

Het besef van kwetsbaarheid
bang dat haar vleugels zouden breken
van de zware last
waaronder anderen waren bezweken
deed haar verstarren op de bloem
waar zij was neergestreken

Zij was de laatste vlinder
daar zat ze dan
ineengedoken, kwetsbaar, klein
ze besefte zelf heel goed
dat als zij er niet meer was
de wereld minder mooi zou zijn

En met haar laatste kracht
gaf ze zich over aan de wind
gaf uiting aan haar pijn

De vleugels dapper uitgespreid
werd zij meegevoerd
zo teder, zo kwetsbaar en zo klein

De verstarring overstegen
liet ze zich drijven op de wind
en voelde voor de eerste keer hoe het is
om een vrij vlinder te zijn


Bron: Internet
Foto: © FotoAnna8 okt. 2012

Lampenpoetsersgras - Pennisetum

De Ziel


Photobucket


Alles is er in aanwezig
Alles is er in opgenomen

Niets is vergeten en tevens alles
De ziel is volmaakt en oneindig

De ziel is het licht en het donker
De ziel is de inspiratie en de motor
De ziel is de stilte en het geluid

De ziel weet de bestemming
Naar nergens… naar nu

Naar zijn....
Is de essentie van ik -ben-
De godsvonk grenzeloos
Die je met zijn glans verwarmt
En omarmt

Je pijn ver -licht- met zijn adem van de illusie
En draagt met zijn vleugels
Van oneindige liefde

De ziel…Gedicht: Ellen Schouten
Foto: © FotoAnna
5 okt. 2012

Kruisspin - European garden spider - Araneus diadematus

De Kruisspin


Photobucket


Het lijkt wel alsof er in de herfst veel meer spinnen zijn. Maar die spinnen waren er in de
zomer ook al, ze zijn alleen gegroeid en maken grotere webben. Daardoor zie je ze nu
ook beter. De Kruisspin is het makkelijkst te herkennen aan de kruis op zijn rug.


Photobucket
Photobucket


In het midden van het web wacht de kruisspin of er een beestje in zijn web terechtkomt. Als er een vlieg in het web vliegt,
probeert hij zich te bevrijden van die kleverige draden en door die bewegingen in het web weet de spin dat er iets te
halen valt. Hij rent erheen spint draden om zijn prooi heen zodat die niet meer weg kan.


Photobucket


Met zijn gifkaken spuit de hij gif in zijn lekkere hapje. Het vliegje raakt hierdoor verlamd en
gaat dood. Het gif zorgt er ook voor dat het gevangen insect vloeibaar wordt van binnen.
Nadat de spin er een gaatje in hebt gebeten, kan hij zijn maaltje zo opzuigen.
Bron: Internet
Foto's: © Anna de Vries


1 okt. 2012

Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje - Harmonia axyridis

Hide and seek


Photobucket


One, Two, Three
I'm not gonna peek

Four, Five, Six
You better hide quick

Seven Eight Nine
Anyplace is fine

Ten, Eleven, Twelve
Don't show yourself

Thirteen, Fourteen, Fifteen
You'll lose if seen

Sixteen, Seventeen, Eighteen
But it's your fate see

Nineteen, Twenty, Twenty-one
Gonna find everyone

Twenty Two, Twenty Three, Thirty
Lost count in my hurry

You better be hid or you better run
Cause ready or not, Here I come!!!
:-)))))
27 sep. 2012

Paardenbloem - Dandelion - Taraxacum officinale

Dandelion


Photobucket


The sun laid eyes on you in spring
Washed you with its colour to shine bright
The wind then whispers in your ear
And prepared you for a magical flight


Photobucket


That’s why you glow and shine
And are first but never late
As you swiftly fly in the wind
Searching for your future and fate


Photobucket
Poem by: Marinela Reka
Photo's: © Anna de Vries
24 sep. 2012

Gewone pendelvlieg - Helophilus pendulus - Our World Tuesday
Een gezellig bezoekje...


Vorige week was ik een beetje aan het spelen om een mooie compositie te krijgen van de wit/crème bloemetjes van de wilde Clematis 'Vitalba' tot
ik ineens iets zag bewegen in de zoeker van mijn camera. Ik had bezoek gekregen van een zweefvlieg, de Gewone pendelvlieg. Zij wilde wel heel
graag op de foto, want ze ging uitbundig van bloem naar bloem om voor mij te poseren en daar kon ik natuurlijk weer geen weerstand aan bieden.
Dus heb ik gauw een aantal foto's van haar gemaakt en zo vlug als ze er ineens was, zo vlug was ze ook ineens weer vertrokken.


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


De gewone pendelvlieg is één van de meest voorkomende zweefvlieg die ik in mijn tuin tegenkom en
ik vind het een hele mooie vlieg, vooral als ze zo aan het zweven is.

Iedereen bedankt voor de fijne reacties bij mijn vorig blogje!
Thanks everybody for the nice comments on my last blog.
Lieve groetjes van Anna❀22 sep. 2012

Vliervlinder - Swallow-tailed Moth - Ourapteryx sambucaria

De rups van de Vliervlinder


Photobucket


De vliervlinder rups is familie van de spanners (geometridae). Het is een rups
die vrij algemeen is en over het hele land voorkomt. 's Nachts is hij actief en is
waar te nemen van juni tot in augustus. Deze rups zat aan de onderkant van
een siergras die naast onze rode vlier staan. Ik denk dat hij daar naar op weg
was. De rups overwintert in een bastspleet en vormt een losse cocon op de
waardplant, dat kan diverse struiken zijn, maar zijn voorkeur gaat natuurlijk
uit naar de vlier en de klimop.Bron: Vlindernet
Foto: © FotoAnna20 sep. 2012

Muskuskaasjeskruid - Musk Mallow - Malva moschata

Muskuskaasjeskruid


Photobucket


Het muskuskaasjeskruid of muskusmalve is een algemeen voorkomende, tweejarige plant uit de
kaasjeskruidfamilie (Malvaceae). De plant kan 30-70 cm hoog worden en bloeit van juli tot sep-
tember met lichtrose of witte bloemen, die licht naar naar muskus ruiken. De plant komt voor op
voedselrijke grond, vooral op plaatsen met lichte schaduw en nabije bebouwing. Hij wordt ook
als tuinplant gebruikt en ingezaaid in wegbermen.


Photobucket


Het blad van het muskuskaasjeskruid helpt bij een bijensteek als direct een blaadje op de gestoken
plek wordt gelegd. In de meeste gevallen treedt dan geen zwelling en pijn op. In ieder geval
vermindert het altijd de pijn en de zwelling.Bron: Wikipedia
Foto's: © Anna de Vries