30 mei 2011

Metselbijen - Megachile specMetselbij

Photobucket

Metselbijen nestelen in allerlei holtes: van gaten in dood hout tot in lege slakkenhuisjes. Zelfs in een
sleutelgat van een deur is een nest gevonden. Enkele soorten zijn echte cultuurvolgers en zijn dan
ook in de stad veelvuldig waar te nemen. Anderen verkiezen een meer bosrijk (bosranden) biotoop.

Photobucket

Metselbijen behoren tot de sub-familie: Megachilinae, de buikverzamelaars: het stuifmeel wordt niet
aan de achterpoten vervoerd, maar in speciaal daarvoor bestemde beharing aan de onderzijde
van het achterlichaam ('de buik').Bron: Wildebijen.nl
Foto's: © FotoAnna29 mei 2011

Veenpluis – Common Cottongrass – Eriophorum angustifolium (Honckeny)De wind vertelde mij

Photobucket

De wind die zacht door mijn haren blies
Nam de geuren mee.
De geuren van de bloemen, en een veld vol groen gras.
De wind vertelde mij dat het bloeien was gebeurd.
En dat het nieuwe seizoen begonnen was
De wind die blies,
Zacht en beheerst
En de zon die mij liet merken
Dat ik de wind moest vertrouwen.Gedicht: Mellisa van den Broek
Foto: © FotoAnna26 mei 2011

Wateraardbei - Potentilla palustrisWateraardbei

Photobucket

De wateraardbei, synoniem: Comarum palustre is een vaste plant uit de rozenfamilie (Rosaceae).
De soort staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als algemeen voorkomend maar sterk
afgenomen. De wateraardbei komt voor in Europa, Siberië, Groenland en Noord-Amerika.
De plant wordt 30-90 cm hoog en heeft veervormig samengestelde bladeren. De bijna kale
stengelbladeren zijn vijf- tot zeventallig en van onderen blauwachtig groen. De schutbladeren
zijn drietallig. De plant heeft een kruipende, houtige wortelstok.

Photobucket

De wateraardbei bloeit in Nederland in juni en juli met donkerrode bloemen in losse, enkelvoudig
gevorkte bijschermen. De kroonbladen zijn ongeveer even lang als de zwartachtige roodbruine
kelkbladen. De kelk is bij rijpheid verdikt. Tijdens de bloei scheidt een schijfvormige honingklier,
die zich bevindt tussen de meeldraden en de vruchtbodem, nectar uit. Hierdoor worden
vliegen, honingbijen en hommels gelokt, die zo voor de bestuiving zorgen.
De talrijke dopvruchtjes zijn glad en glanzend.

Photobucket

De plant komt voor in matig voedselarme venen en in tot 20 cm diep water van veenplassen,
vennen, duinvalleien, nat grasland, spoorsloten en greppels.
De wortelstok bevat zeer veel looistoffen en een rode kleurstof. Vroeger werd de wortelstok
bij diarree en voor het looien en roodkleuren van stoffen gebruikt.

Photobucket


Bron:
Foto's: © FotoAnna24 mei 2011

Oranje havikskruid - Orange Hawkweed - Hieracium aurantiacumOranje Havikskruid

Photobucket

Oranje havikskruid is een vaste plant die behoort tot de composietenfamilie (Asteraceae). De
plant komt van nature voor in Europa, en wordt ook wel in siertuinen toegepast.

Photobucket

De plant heeft zowel bovengrondse als ondergrondse (wortelstok) uitlopers, waardoor hij een
dichte zode kan vormen. De plant wordt 30-60 cm hoog en heeft zoals de Nederlandse naam
al aangeeft oranje bloemen, ongeveer 2 cm groot. De stengel en de bladeren zijn behaard.
Op de spatelvormige bladeren zitten klierharen.

Photobucket

Oranje havikskruid bloeit in juni en juli met talrijke (twee tot twaalf) hoofdjes. De vrucht is een
nootje met pappus dat later uitgroeit tot het vruchtpluis.
De plant komt voor tussen het gras op droge tot vrij vochtige, iets zure plaatsen.
De bloemen worden bezocht door vlinders als de kleine vos, de morgenrood en de kleine
arelmoervlinder, waarvan de kleur min of meer overeenkomt met die van de bloem.Bron: Wikipedia
Foto's: © FotoAnna22 mei 2011

Struiksprinkhaan – Speckled bush cricket – Leptophyes punctatissimaVoelsprieten


Voelsprieten, voelend
Alles goed bedoelend
Heb jij ze ook uitstaan
Zal gevoel ooit over gaan
Tastend, zoekend, fragiel
Zwevend, bevend, infantiel
Op zoek, maar nimmer jagend
Naar jou, maar nimmer vragend


Op zoek, geleid door tast
Maar zo licht, niet tot last
Zo wil ik voor je zijn
Geen onbegaanbaar terrein
Onze liefde in mijn hand
Gevolgd door mijn verstand


Mijn handen als dunne sprieten
Mijn woorden om te schieten
Mijn sprieten, voor jou alleen
Zoekend gaan ze heen
Om die van jou te vinden
Niet om je zomaar te verbinden
Maar omdat ze niet anders kennen
Dan het zintuig te verwennenGedicht: Maja
Foto's: © FotoAnna21 mei 2011

Gele lis – Iris pseudacorusGele lis


De gele lis is een plant uit de lissenfamilie (Iridaceae). Het is een 0,8–1 m hoge oeverplant van zoet,
stilstaand of langzaam stromend water. De plant groeit in water dat tot zo'n 30 cm diep is. De lange,
smalle bladen hebben een iets opstaande middennerf en blijven het gehele jaar groen.

Photobucket

De bloemen zijn van mei tot juni te zien en zijn 5–12 cm in doorsnee. De bloem heeft een groot groen
schutblad, drie grote afhangende bloemdekslippen, en drie kleinere kroonbladen. Na de bloei zitten de
zaden als een rolletje munten opgestapeld in driekantige zaaddozen. Deze bevatten luchtholten
waardoor ze blijven drijven.

Photobucket


Bron: Wikipedia
Foto's: © FotoAnna19 mei 2011

Langpootmuggen -Crane fly – Tipula oleraceaKoollangpootmug

Photobucket

De koollangpootmug of groentelangpootmug behoort zoals alle langpootmuggen tot de orde van
de tweevleugeligen. Tipula oleracea is de typensoort van het geslacht Tipula. De koollangpootmug
lijkt veel op de weidelangpootmug, maar is daar van te onderscheiden doordat de vleugels van het
vrouwtje van de weidelangpootmug korter zijn dan het achterlijf, van de koollangpootmug zijn ze
langer dan het achterlijf. De weidelangpootmug vliegt nooit in het voorjaar,
de koollangpootmug wel.

PhotobucketBron: Wikipedia
Foto's: © FotoAnna16 mei 2011

Eendagsvlieg (Haften) – Mayfly – Ephemera vulgataOp een eendagsvlieg


‘Ach,’ sprak een eendagsvlieg te Doorn,
‘hoe heerlijk is het ochtendgloren
en hoe verrukkelijk het uur
waarop het laaiend zonnevuur
verstild ter kimme wordt gedreven!
Men moest twee dagen kunnen leven.’Gedicht: Kees Stip
Foto: © FotoAnna14 mei 2011

Bastaardkikker – Edible Frog - Rana klepton esculentaIk ben een leuke kikker

Photobucket

Ik ben een leuke kikker
en kwaak soms zo maar wat
lekker in het zonnetje
op een lelieblad.

Photobucket

Zo kwaak ik naar de meiden
hier van af mijn blad
en soms ga ik er één te lijf
er zijn toch meiden zat.

Photobucket

En als ik er dan één tref
die met mij vrijen wil
dan worden wij de pa en moe
van wat kikkerdril.Gedicht: Henk van Zijp
Foto's: © FotoAnna12 mei 2011

Paardenbloem - Dandelion - Taraxacum officinaleDe Paardenbloemen


In de zon wachten we
terwijl we opgewarmd worden
voor onze vlucht


in verwachting van de wind
die het startsein geven zal
en ons 1 voor 1
eraf gaat plukken


zwevend gaan we
eerst als 1 groep
maar toch verspreiden

we ons onbewust ...


Sommigen blijven haken
achter onverwachtte hindernissen
maar dat geeft niet


want er zijn ook anderen
die er ook bleven hangen
en weer de lucht in vlogen ...


Ik vlieg wel met jullie mee ....Gedicht: Karin Jansen
Foto: © FotoAnna11 mei 2011

Scholekster – Eurasian Oystercatcher - Haematopus ostralegusBroedende scholekster


De scholekster is een vrij stevig gebouwde, zwart-witte steltloper die algemeen in het binnenland
kan worden aangetroffen. De grootste aantallen bevinden zich in het noorden en westen van
Nederland. De Veluwe, Zuid-Limburg en Flevoland huisvesten nauwelijks scholeksters.


De broedtijd loopt van half april tot in juli. De scholekster legt meestal drie, soms vier eieren in een
nest gemaakt in een ondiep kuiltje. De eieren zijn gemiddeld 57 x 40 mm groot. Meestal broedt de
scholekster op grasland, maar ook op bouwland worden veel nesten aangetroffen.


Ze maken ook nesten op platte, met grind bedekte daken van grotere gebouwen, waar geen
gevaar dreigt van grondpredatoren als vos en hermelijn. De eieren komen uit na 25 à 27 dagen
broeden. De jongen worden dan nog een poosje gevoed door de ouders, in tegenstelling tot
bij de meeste andere weidevogels.Bron: Wikipedia
Foto's: © FotoAnna9 mei 2011

Platbuik ♂ – Libellula depressaLibelle


Jou verleidelijke schoonheid,
gevleugeld kristallen lijf
sierlijk zwevend door de lucht
dromerig, flirtend en dansend terwijl niets je afleid


Even later rustend op een tak of blad
genietend in de zon
vleugels gespreid
om de warmte op te nemen


Terug fladderend naar de hemel
kijkend naar deze schoonheid
die de aarde verlaat sluit ik men ogen
en geniet...Gedicht van Tien
Foto's: © FotoAnna7 mei 2011

Akkerhommel - Common carder bee - Bombus pascuorumGewoon bijzonder

Photobucket

Zo gewoon ben jij
ben je daarom dan
ook zo bijzonder
misschien...

Photobucket

Ik waak er voor
dat ik dit bijzonder
als vanzelfsprekend
ga zien...Gedicht: Cor van Vliet
Foto's: © FotoAnna4 mei 2011

Kaneelwants - Corizus hyoscyamiKaneelwants


Deze kaneelwants zat al tweedagen bij de paardenbloemen in mijn tuin. Nu was hij/zij
boven op een uitgebloeide en zo goed als uitgewaaide paardenbloemenknop gaan zitten,
nu ik kon het toch niet nalaten om daar een paar foto's van te maken. Zodat ook jullie
mee kunnen genieten van dit kleine insectje.Foto's: © FotoAnna1 mei 2011

Paardenbloem - Dandelion - Taraxacum officinaleDandelion

Photobucket

There's a dandy little fellow
Who dresses all in yellow--
In yellow with an overcoat of green;
With his hair all crisp and curly,
In the springtime, bright and early,
A tripping o'er the meadow he is seen.

Photobucket

Through all the bright June weather,
Like a jolly little tramp,
He wanders o'er the hillside, down the road;
Around his yellow feather
The gypsy fireflies camp;
His companions are the woodlark and the toad.

Photobucket

But at last this little fellow
Doffs his dandy coat of yellow,
And very feebly totters o'er the green;
For he very old is growing,
And with hair all white and flowing,
A nodding in the sunlight he is seen.

Photobucket

The little winds of morning
Come a flying through the grass,
And clap their hands around him in their glee;
They shake him without warning--
His wig falls off, alas!
And a little bald-head dandy now is he.By: Nellie M. Garabrant
Foto's: © FotoAnna