30 mrt. 2011

Paarse dovenetel - Red Deadnettle - Lamium purpureumPaarse dovenetel


De paarse dovenetel is een kleine, in West-Europa algemeen voorkomendedovenetel.
In het Frans heet de soort Epervière Piloselle.


De paarse dovenetel is een 5-30 cm hoge, een- of tweejarige plant die opvalt door de kleine,
1-2 cm grote roze tot paarse bloemetjes. Ook de bovenste delen van de duidelijk vierkantige
stengel kan paars kleuren. De plant bloeit al zeer vroeg, vanaf februari tot in mei en nogmaals
in de periode van september tot oktober. De soort wordt beschouwd als onkruid in wegbermen,
parkranden, tuinen en stortplaatsen met een voorkeur voor beschaduwde plaatsen en
een vochtige grond.


De lichtgroene bladeren zijn ongeveer driehoekig van vorm en staan in paren kruisgewijs
tegenover elkaar. De bladeren zijn behaard. In tegenstelling tot de brandnetel (die tot de
brandnetelfamilie behoort) veroorzaakt de dovenetel bij aanraking geen branderig gevoel.Bron: Wikipedia
Foto's: © FotoAnna26 mrt. 2011

Bruine kikker - Common Frog - Rana temporariaKikker


Geboren in een waterplas
Alsof ’t een klein visje was
Pootjes komen naderhand
Om te kunnen springen op het vaste land


Kikkertje kwak kwak kwak
’t Zwemt en springt met groots gemak
In deze sport een ware kampioen
Probeer hem maar eens na te doen


Vaak verstopt in ’t riet
Waar menig vijand hem niet ziet
’t Leeft van insektjes klein
Die langs de waterkant te vinden zijn


’t Springertje zag je vroeger veel
Zijn thans verdwenen voor een groot deel
Het water fel vervuild
Zijn leefgebied geruimd


Als je een kikkertje ziet
Ontneem hem zijn vrijheid niet
Laat hem rustig springen in de natuur
Anders verdwijnt het beestje helemaal
Op de lange duur….Tekst: Jozef Verachtert
Foto: © FotoAnna20 mrt. 2011

Kokerjuffers-larve - Schietmotten - TrichopteraVreemde wezens in mijn vijver


Door de hogere temperaturen komt er steeds meer leven in de vijver. Gisteren zag ik de
eerst kikker en ook al wat salamanders. Ik vind het altijd weer een hele belevenis hoe alles
weer levend te voorschijn komt na zo'n strenge winter. Maar nu zag ik nog wat ander
bewegen in het water… heb nog eens goed gekeken. Nu zag ik ook nog een ander iets
met wat roodbruin en ze dansten op en neer… heel vreemd. Ik heb er gelijk maar een
paar foto's van gemaakt en ben gaan zoeken op het internet. Nu blijkt het larven van de
Schietmotten oftewel Kokerjuffers te zijn.


De foto's waren zo slecht dat ik toch maar heb besloten om de Kokerjuffers uit het water te
vissen en in een schaal met hetzelfde water te doen. Nu kon ik ze ook gelijk eens goed
bekijken en wat foto proberen te maken, wat niet mee viel zo door het water heen. Maar
wat een kleine wondertjes zijn het. Die ene heeft een roodbruine zaad van de Gele Lis op
zijn rug geplakt… Wat kan de natuur toch mooi en wonderlijk zijn!!


Nu even wat info van Wikipedia:
De larven ontwikkelen zich vrijwel altijd in het water. Om te ademen hebben ze trachee-
kieuwen aan beide zijden van het achterlijf. De larven van schietmotten worden
kokerjuffers genoemd, omdat de meeste soorten kokertjes bouwen om in te schuilen
en om zuurstofrijk water rond te pompen. De vorm van de kokers is vaak specifiek
voor de verschillende groepen.


De kokers kunnen uit plantenmateriaal en/of overblijfselen van waterdieren bestaan, maar ook uit
zandkorrels en kiezelsteentjes en allerlei combinaties van materialen. Er zijn ook soorten die vang-
netten in het water bouwen. Onder de kokerjuffers worden planteneters, rovers en
detrituseters gevonden.
Foto's: © FotoAnna15 mrt. 2011

Wilde Eend - Mallard - Wild duck - AnatidaeWilde Eend


Eend is de algemene naam voor een aantal soorten vogels uit de familie van eendachtigen
(Anatidae). Alle soorten uit de Anatidae worden "eenden" genoemd, behalve de soorten uit
de onderfamilie Anserinae, de ganzen en zwanen. Eenden zijn hoofdzakelijk aquatische
vogels, meestal kleiner dan hun verwanten, de zwanen en de ganzen, met een kortere nek,
en kunnen in zowel zoet als zout water worden gevonden. De Tadorninae, waartoe onder
andere de bergeend behoort, houden het midden tussen de ganzen en zwanen.


Eenden worden soms verward met verscheidene soorten niet verwante vogels met gelijk-
aardige vormen, zoals duikers, futen en rallen als meerkoet en waterhoen. Soms wordt
met "eend" alleen vrouwtjeseenden bedoeld. Een mannetjeseend heet een "woerd". Een
jonge eend wordt piel genoemd (daar zwemt een eend met pielen). In het algemeen
worden jongen van kippen en eenden ook wel "pulletje" of "pulleke" genoemd. Een woerd
van de Wilde eend, de meest voorkomende soort, is naast de kleur ook te herkennen aan
enkele gekrulde veren op de staart (dit is niet altijd zichtbaar).


Eenden zijn watervogels. Ze hebben zwemvliezen en waterafstotende veren. De vrouwtjes
bekleden het nest meestal met dons dat ze uit hun borst plukken. De jongen zijn nestvlieders.
Ze verlaten het nest spoedig na het uitkomen. Eenden ruien hun slag- en staartpennen
tegelijkertijd. Ze kunnen daardoor ongeveer 1 maand niet vliegen. Deze rui vindt plaats
meteen na het broedseizoen. Bij de meeste soorten hebben de mannetjes een kleurig
broedkleed, de vrouwtjes daarentegen schutkleuren. Alleen tijdens die korte ruiperiode
hebben de mannetjes ook een camouflerend verenkleed (eclipskleed).


Eenden eten verschillende soorten voedsel, waaronder grassen, waterplanten, vissen,
insecten, enz. Het geluid dat door eenden wordt gemaakt wordt "kwaken" genoemd.
Bron: Wikipedia
Foto's: © FotoAnna5 mrt. 2011

Voorjaar - SpringBetovering

Photobucket

De wereld is betoverd
Even nemen we het sprookje waar...

Photobucket

Groene blaadjes glinsteren in het voorjaarslicht
De bloemen onthullen hun schoonheid
De vogels zingen het hooglied
De vliegen (vlinders) ontvouwen hun vleugels

Photobucket

De natuur betuigt haar nieuwe zicht

Photobucket

Even worden we betoverd...
Even zijn we stil...

Photobucket

We zien... we horen
We worden aangeraakt door de glorie van het licht...

Photobucket


Gedicht: Marleen Weusten
Foto's: © FotoAnna