15 mrt. 2011

Wilde Eend - Mallard - Wild duck - AnatidaeWilde Eend


Eend is de algemene naam voor een aantal soorten vogels uit de familie van eendachtigen
(Anatidae). Alle soorten uit de Anatidae worden "eenden" genoemd, behalve de soorten uit
de onderfamilie Anserinae, de ganzen en zwanen. Eenden zijn hoofdzakelijk aquatische
vogels, meestal kleiner dan hun verwanten, de zwanen en de ganzen, met een kortere nek,
en kunnen in zowel zoet als zout water worden gevonden. De Tadorninae, waartoe onder
andere de bergeend behoort, houden het midden tussen de ganzen en zwanen.


Eenden worden soms verward met verscheidene soorten niet verwante vogels met gelijk-
aardige vormen, zoals duikers, futen en rallen als meerkoet en waterhoen. Soms wordt
met "eend" alleen vrouwtjeseenden bedoeld. Een mannetjeseend heet een "woerd". Een
jonge eend wordt piel genoemd (daar zwemt een eend met pielen). In het algemeen
worden jongen van kippen en eenden ook wel "pulletje" of "pulleke" genoemd. Een woerd
van de Wilde eend, de meest voorkomende soort, is naast de kleur ook te herkennen aan
enkele gekrulde veren op de staart (dit is niet altijd zichtbaar).


Eenden zijn watervogels. Ze hebben zwemvliezen en waterafstotende veren. De vrouwtjes
bekleden het nest meestal met dons dat ze uit hun borst plukken. De jongen zijn nestvlieders.
Ze verlaten het nest spoedig na het uitkomen. Eenden ruien hun slag- en staartpennen
tegelijkertijd. Ze kunnen daardoor ongeveer 1 maand niet vliegen. Deze rui vindt plaats
meteen na het broedseizoen. Bij de meeste soorten hebben de mannetjes een kleurig
broedkleed, de vrouwtjes daarentegen schutkleuren. Alleen tijdens die korte ruiperiode
hebben de mannetjes ook een camouflerend verenkleed (eclipskleed).


Eenden eten verschillende soorten voedsel, waaronder grassen, waterplanten, vissen,
insecten, enz. Het geluid dat door eenden wordt gemaakt wordt "kwaken" genoemd.
Bron: Wikipedia
Foto's: © FotoAnnaGeen opmerkingen:

Een reactie plaatsen

Leuk dat je even langs bent geweest en de moeite hebt genomen om een reactie achter te laten… ik ben daar zeer blij mee, dank je wel!
MAAR VOEL JE ABSOLUUT NIET VERPLICHT... ;-))
Lieve groetjes, Anna ❧


Thank you for visiting and to take the time to leave a comment… I'm very pleased with it!
Warm greetings, Anna ❧