25 sep. 2010

Muskusrat - Muskrat - Ondatra zibethicusMuskusrat

De muskusrat of bisamrat is een knaagdier uit de onderfamilie der woelmuizen.
Het dier wordt op de menukaart ook wel als waterkonijn aangeduid. De muskus-
rat is de enige nog levende soort uit het geslacht Ondatra. Hij komt oorspronkelijk
enkel in Noord-Amerika voor, maar leeft tegenwoordig als exoot in Europa en
Noord-Azië. De muskusrat wordt ook gefokt in de bontindustrie. Het bont
komt onder de naam bisam op de markt.


De muskusrat leeft langs zoetwater, zowel stilstaand als stromend water (bijv.
rivieren, meren), met begroeide oevers. In de oever graaft hij een gang,
waarvan de ingang meestal onder het wateroppervlak ligt. Een tweede gang
dient als ventilatieschacht. 's Winters legt hij een burcht aan van gras en riet,
die minstens twee kamers en een opslagkamer heeft. Deze burcht ligt op een
kalm, in het binnenland gelegen water, en bestaat uit een platform met een
koepelvormig dak.
De voortplantingstijd duurt van maart tot november. In het voorjaar trekken
jonge mannetjes eropuit om een vrouwtje te zoeken. Een paartje vestigt zich
in een nieuw hol bij ondiep water. Nadat de jongen zijn geboren, trekt het
mannetje in een aparte kamer. Enkel het vrouwtje zorgt voor de jongen. In
het najaar zoeken ze een plek om te overwinteren bij dieper water.


Een vrouwtje kan tussen april en november elke 28 dagen een nest werpen,
maar meestal heeft een vrouwtje één tot drie worpen per jaar. Na een draagtijd
van 25 tot 30 dagen worden één tot elf jongen geboren (gemiddeld vijf tot
zeven). Na 21 tot 28 dagen worden de jongen gezoogd.
Jongen verspreiden zich zelden ver weg van het ouderlijke woongebied. Een
burcht wordt meestal zo'n acht meter van het ouderlijk nest aangelegd. Een
jonge moer is na 6 maanden geslachtsrijp (kan dus in het jaar van geboorte
al haar eerste jongen werpen) en een jonge ram na 12 maanden.De muskus-
rat wordt maximaal tien jaar oud in gevangenschap, in het wild ongeveer drie
jaar oud. Veel jongen (tussen de tachtig en negentig procent) redden de
eerste winter niet.


Omdat het dier de gewoonte heeft om gangen en holen te graven in dijken vormt
de muskusrat in Nederland een bedreiging voor de veiligheid. Dieren breken hun
benen en dijken zakken in. Daarom wordt in Nederland veel moeite gestoken in
het vangen en verdelgen van deze dieren. Waar natuurlijke vijanden ontbreken,
kan de muskusrat zich snel in aantal vermeerderen, mede door de snelle
voortplanting. In Nederland worden de dieren vaak in veen-weidegebieden
aangetroffen, omdat de bodem zich hier goed leent voor het graven van gangen.
In de veen- en waterrijke gebieden van Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel
komen verhoudingsgewijs veel muskusratten voor. Ten dele wordt dit
veroorzaakt doordat er in het aangrenzende Duitsland niets wordt
gedaan aan de bestrijding.


Bron: Wikipedia
Foto's: © FotoAnnaGeen opmerkingen:

Een reactie plaatsen

Leuk dat je even langs bent geweest en de moeite hebt genomen om een reactie achter te laten… ik ben daar zeer blij mee, dank je wel!
MAAR VOEL JE ABSOLUUT NIET VERPLICHT... ;-))
Lieve groetjes, Anna ❧


Thank you for visiting and to take the time to leave a comment… I'm very pleased with it!
Warm greetings, Anna ❧