15 nov. 2009

Plasmodiale slijmzwammen - MyxogastriaPlasmodiale slijmzwammen

Photobucket

De Plasmodiale slijmzwammen (Myxomycota of Myxogastria) bestaan uit cellen die zijn
samengevoegd tot een kruipend plasmodium. Het geheel kan er uitzien als een klodder
slijm en zich gedragen als een gigantische amoebe met vele celkernen. Er komt zelfs
een soort voor die op deze manier 80 centimeter groot kan worden. Voor de voort-
planting vormt het plasmodium een beschermend vlies waarop sporenlichamen groeien.
De sporen verspreiden zich, en daaruit ontstaan eencellige organismen, die weer uit
kunnen groeien tot een plasmodium.

De Myxomyceten (slijmzwammen) vormen een groep die zich van alle andere levens-
vormen onderscheidt. Rechts op de foto is het zogenaamde plasmodium nog te zien.
Een vloeistofachtige substantie. Zie ook Heksenboter (Fuligo septica).


Bron: Wikipedia
Foto: © FotoAnna3 nov. 2009

Wonderboom - Castor oil plant - Ricinus communisWonderboom


De wonderboom is een snelgroeiende tropische boom. De vrucht van de boom wordt wonder-
boon genoemd, hoewel de plant niet tot de vlinderbloemenfamilie behoort (zoals de boon),
maar tot de wolfsmelkfamilie Euphorbiaceae). Uit wonderbonen wordt wonderolie geperst.
De overblijvende pulp wordt wel als veevoeder gebruikt maar bevat het zeer sterke gif ricine
dat eerst door een langdurige hittebehandeling onschadelijk moet worden gemaakt. Uit de
overgebleven resten worden ook wel meststoffen gemaakt die in biologische teelt-wijzen
gebruikt worden. Wonderbonen zijn erg giftig. Voor kinderen kan de consumptie van 5 à 6
zaden al dodelijk zijn, de dodelijke dosis voor volwassenen is 15 à 20 bonen.


De naam Ricinus is het Latijnse woord voor teek, dit waarschijnlijk omdat de bonen een patroon
en een bobbel aan het eind vertonen, die overeenkomsten vertonen met de visuele kenmerken
van bepaalde teken. In de Middeleeuwen heeft iemand aan Ricinus ommunis de naam
Christuspalm (Palma Christi) gegeven, niemand weet waarom. Het kan symbolisch zijn, maar
het kan ook zijn omdat men Ricinus voor vele doeleinden gebruikte en de beoogde resultaten
wonderbaarlijk waren.


Hoewel de boom oorspronkelijk waarschijnlijk uit Oost-Afrika komt, is hij tegenwoordig wereldwijd
verspreid. Je kunt hem vaak vinden op braakliggend terrein en in de buurt van spoorwegen en
hij wordt ook vaak decoratief toegepast in parken.

Wonderolie wordt al heel lang door de mens gebruikt. Wonderbonen zijn aangetroffen in
Egyptische tomben uit 4000 v.Chr. en het gebruik van wonderolie, onder andere als lampolie,
werd beschreven door Griekse reizigers, waaronder Herodotos. In India is de olie al minstens
sinds 2000 v.Chr. in gebruik als lampolie en laxeermiddel en ook in China wordt zij al eeuwen
gebruikt, voornamelijk medicinaal.
Het zou vroeger ook gebruikt zijn als weeënopwekkend middel bij hoogzwangeren waarvan
de bron onbekend is.


Hoewel er slechts één soort wonderboom is, is er een veelheid aan verschijningsvormen.
Naast kleine bomen komen ook dwergtypen voor die als eenjarige plant worden gekweekt.
Verder is er een enorme verscheidenheid in bladvorm en -kleur, wat tot de teelt als
sierplant heeft bijgedragen.
De wereldwijde productie van wonderbonen ligt op ongeveer 1 miljoen ton per jaar.
De belangrijkste producenten bevinden zich in India, China, Brazilië en de
voormalige Sovjet-Unie.


Bron: Wikipedia
Foto's: © FotoAnna