11 jul. 2007

Gewone wegslak – Red slug - Arion rufusSlakken of buikpotigen

Photobucket

Sommige naaktslakken eten ook wel andere dieren, waaronder andere slakken.
Veel op het land levende slakken eten voornamelijk planten, maar vele soorten eten
ook aas, paddenstoelen en schimmels. Veel soorten zijn belangrijke opruimers die ten
onrechte als schadelijk worden gezien.

Photobucket

Slakken hebben een rasp-achtige mond, genaamd radula, die bestaat uit vele
duizenden kleine hoornachtige tandjes. Hiermee worden dunne laagjes weefsel van
het voedsel geschraapt. De grootte, vorm en aantal tanden is dan ook aangepast op
het voedsel van de slak.

Photobucket

Vijanden van landbewonende slakken zijn vooral vogels, vooral de zanglijster is dol
op slakken, maar ook duizendpoten, kikkers en padden en egels lusten graag slakken.


Bron: Internet
Foto's: © FotoAnna8 jul. 2007

Vuurgoudwesp – Chrysis ignitaVuurgoudwesp

Photobucket


De vuurgoudwesp wordt 4 – 13 mm lang en heeft een slank lichaam. Zijn kop en borststuk zijn
metaalachtiggroen en blauw en hebben vaak een goudkleurige glans.

Photobucket


Het achterlijf is glanzend rood met op de achterrand van het laatste segment vier
duidelijke tanden. Hij vliegtvan mei tot september in voornamelijk droge en
zonnige gebieden. Vaak is hij te vinden op schermbloemen.

Photobucket


Goudwespen zijn parasieten en het wijfje van de vuurgoudwesp legt haar eitjes in de
nesten van andere vliesvleugeligen. Dit zijn niet alleen andere wespensoorten, maar
ook nesten van bijen worden geparasiteerd.

Photobucket


Door de goudwesplarve wordt allereerst het ei of larve van de gastvrouw opgegeten,
daarna begint hij aan de voedselvoorraad die aanwezig is. Tenslotte verpopt hij zich
in het nest. Alleen al het feit dat de grote van de vuurgoudwesp sterk varieert, geeft al
aan dat er op heel veel soorten gaparasiteerd wordt.
Bron: Internet
Foto's: © FotoAnna