20 jul. 2014

Simulium spec. - Simuliidae

Simulium
Kriebelmug


 photo IMG_9601b_zps5bcdb2b8.jpg


De kriebelmuggen (Simuliidae) vormen een grote familie van muggen uit de orde tweevleugeligen (Diptera). Ze zijn
nauw verwant aan de knutten (Ceratopogonidae) en de dansmuggen (Chironomidae) en de Thaumaleidae. Er zijn
meer dan 1800 soorten bekend, de meest beschreven in het geslacht Simulium.

Het zijn kleine, zwarte of oranjerode tot grijze insecten met korte pootjes en antennes. Ze zijn herkenbaar aan hun
kleine vleugels. De lichaamslengte varieert van 1 tot 5 mm. De mannetjes voeden zich voornamelijk met nectar, de
vrouwtjes echter zuigen bloed onder andere bij mensen. Van zo’n steek kan men dagenlang pijnlijke jeuk
en zwellingen oplopen.

De eieren worden afgezet in de nabijheid van stromend water op stenen of planten. De larven zijn aquatisch en be-
vestigen zich met hun achterlijf op stenen onder water. Het voedsel wordt uit het water gezeefd met behulp van
gespecialiseerde borstels rond de mond. Deze familie komt wereldwijd voor op planten in de nabijheid van water.
De larven leven in stromend water.

Bron: Wikipedia
Foto: © Anna de Vries17 jul. 2014

Grote wolbij - Anthidium manicatum

Grote wolbij


 photo IMG_8836b_zps5aa7da11.jpg


Vanwege de gele snuit en de gele strepen op de rugzijkant lijkt deze bij op een wesp. Kan
vliegen als een zweefvlieg. Beharing aan de bovenzijde van het borststuk roodbruin, van
onderen wit (buikschuier). De mannelijke wolbij is ook herkenbaar aan de drie doorns
aan het achterlijf.

Aanwezigheid van sterk behaarde planten in het territorium is een voorwaarde, het bijtje
gebruikt de 'haren' als 'wol' om het nest te bekleden. Dit soort planten wordt veel aange-
plant in tuinen: daar is de Grote wolbij dan ook regelmatig te zien. Mannetjes verdedigen
hun territorium vaak agressief tegenover ander mannelijke wolbijen of daarop gelijkende
insecten. Voedsel wordt gevonden op vlinder- en lipbloemigen.

Bron: wildebijen.nl
Foto: © Anna de Vries


15 jul. 2014

Bloemvlieg - Anthomyiidae

Dance Universe


 photo IMG_9482_zps350c88e7.jpg


When you dance the whole universe dances
All the realms spun around you in endless celebration
Your soul loses its grip
Your body sheds its fatigue
Hearing my hands clap and my drum beat
You begin to whirl

Rumi poem translated by Shahram Shiva
Foto: © Anna de Vries9 jul. 2014

Zijdehoenders - Silkie - Gallus gallus domesticus brisson

Rotweer


 photo IMG_9244_zps07f9790e.jpg


Geen reet kan het mij schelen
dat de regen m'n haar afzeikt,
dat het druipt door bakken pijpestelen,
want niets is toch wat het lijkt!


 photo IMG_9249_zps78d09fe0.jpg


Een dikke middelvinger recht omhoog
van de andere hand heerlijk ernaast
M'n haar wordt vanzelf wel een keertje droog
wanneer de storm is uitgeraasd


 photo IMG_9247_zpsf38ae3bd.jpg

Gedicht: Saskia van Dijk
Foto's: © Anna de Vries6 jul. 2014

Haften - Eendagsvlieg - Mayfly

The Mayfly


 photo IMG_8809b_zps5d6f165d.jpg

A mayfly flies
In May or June
Its life is over
Far too soon
A day or two
To dance,
To fly—
Hello
Hello
Good-bye
Good-bye

By: Douglas Florian
Foto: © Anna de Vries


30 jun. 2014

Goudsbloem met rups - Calendula officinalis with a caterpillar

Oranje


 photo IMG_8878_zps87de97f6.jpg


De kleur oranje komt vrij weinig in de natuur voor en kent dan ook niet zo veel symboliek als de meeste andere kleuren. Een
uitzondering is dat het symbool staat voor het Nederlandse koningshuis. Het oranje staat in Nederland voor alle nationale
sportteams en pars pro toto veelal voor geheel Nederland. Ook op Koningsdag wordt veel oranje gedragen.


 photo IMG_8892_zpsdd263067.jpg


Het woord oranje is afkomstig van het Perzische narang (het Spaanse naranja), dat sinaasappel betekent. Ook in veel
andere talen (bijvoorbeeld Engels, Frans, Spaans) wordt hetzelfde woord gebruikt voor 'oranje' en 'sinaasappel'.


 photo IMG_8897_zpsad103494.jpg

Bron: Wikipedia
Foto's: © Anna de Vries25 jun. 2014

Purpermotje - Pyrausta purpuralis

Purpermotje


 photo IMG_8365b_zps42ae665e.jpg


Het purpermotje is een dagactieve nachtvlinder uit de familie Crambidae, de grasmotten. De vlinder lijkt sterk op het muntvlindertje
(Pyrausta aurata) maar bezit andere kenmerken zoals een meer witte band over de ondervleugel, waarboven nog een kleinere smallere
band loopt. Aan de hand van de bovenvleugels is P. purpuralis niet goed te onderscheiden van aurata. P. aurata is soms zeer algemeen
en P. purpuralis tegenwoordig zeldzaam. Een goede controle bij deze soorten is aanbevolen.

Als waardplant heeft deze vlinder vele soorten munt (Mentha), marjolijn (Origanum),
kattenkruid (Nepeta), brunel (Prunella) en tijm (Thymus).
De vliegtijd is van mei tot en met september.
In Nederland een zeldzame soort en in België tamelijk schaars.

Bron: Wikipedia
Foto: © Anna de Vries


22 jun. 2014

Klokjesbijen - Chelostoma
Klokjesbijen

Bijen zijn koudbloedige wezens, wat betekent dat hun lichaamstemperatuur afhankelijk is van die van de omgeving.
Door gebruik te maken van lange beharing of vleugeltrillingen kan de inwendige temperatuur wat op peil gehouden
worden. Maar niet elke bij is even harig en vleugeltrillingen vreten energie. Een isolerende schuilplek is dan ook
meer dan welkom. Zo kunnen mannetjes vaak rustend aangetroffen worden in holtes. Aggregaties zijn hierbij niet
vreemd, ook bij soorten die overdag een territoriaal gedrag vertonen. ’s Nachts worden de vijandigheden echter aan
de kant geschoven en slapen de mannetjes broederlijk naast elkaar.

Ook bloemen worden vaak als schuilplaats gebruikt. Dit fenomeen was reeds bekend uit de 18e eeuw. Linnaeus
vernoemde er in 1758 zelfs een nieuwe soort bij naar. De naam Apis florisomnis betekent letterlijk: ‘bij die slaapt
in een bloem’. We kennen deze soort beter onder zijn huidige naam, de Ranonkelbij (Chelostoma florisomne). De
mannetjes van Ranonkelbijen kunnen inderdaad vaak al slapend aangetroffen worden in boterbloemen, de voor-
naamste stuifmeelbron voor vrouwtjes.

Ook van andere gespecialiseerde bijen is bekend dat mannetjes in de buurt van de foerageerplanten slapen.
Bij het ontwaken zijn ze zo steeds gegarandeerd van de aanwezigheid van vrouwelijk schoon. In bloemen
van diverse klokjessoorten kan je zo bij valavond mannetjes (maar ook vrouwtjes) aantreffen van de Twee-
kleurige zandbij, de Klokjesdikpoot en de Grote en Kleine klokjesbij.

Bron: Natuurbericht.nl
Foto's: © Anna de Vries
De foto's zijn ook te bekijken in de Lightbox,
klik hiervoor op de 1ste foto… ;-))11 jun. 2014

Vingerhoedskruid - Foxglove - Digitalis purpurea
Pelorische topbloemBij ons in het stukje veengebied, dat wij jaren geleden hebben aangelegd, bloeien ook een paar planten van de Vingerhoedskuid, die daar spontaan zijn opge-
komen. Nu heeft daar één van de planten een Pelorische topbloem. Deze grote bloem staat aan de top en is helemaal symmetrisch rond, dit in tegenstelling
tot de overige asymmetrische bloemen van deze plant. Nu schijnt dat dit verschijnsel wordt veroorzaakt door een genetische afwijking die door veelvuldige inteelt kan ontstaan. De Akkerhommels speelt hierbij een grote rol, want zij hebben een voorkeur voor deze bloem omdat de nectar makkelijker bereikbaar
is. Dat zou een reden kunnen zijn dat deze planten met de genetische afwijking op die manier in stand word gehouden en vandaar we ze ook meer en meer zullen opduiken. En zo is er iedere keer weer wat nieuws te ontdekken... leuk hè... :-))

Lieve groetjes van Anna


De foto's zijn ook te bekijken in de Lightbox,
klik hiervoor op de 1ste foto… ;-))7 jun. 2014

Metselspinnendoder - Auplopus carbonarius
Metselspinnendoder
De metselspinnendoder ook wel urntjesspinnendoder genoemd is een sluipwesp, die geheel zwart gekleurd is met transparante vleugels. Kenmerkend is de versmalde voorkant van het achterlijf en bij de vrouwtjes het gladde plekje op het laatste achterlijf segment. Mannetjes met wit gevlekt gezicht. Deze soort behoort tot een groep die zich van vele andere spinnendoders onderscheidt doordat ze niet in de grond graaft, maar ongeveer 1 cm grote, ton vormige broedcellen bouwt uit een mengsel van leem en speeksel.


De nesten worden meestal op verborgen plaatsen gebouwd. Het vrouwtje jaagt op verschillende soorten spinnen en als ze een spin verlamd heeft, bijt ze vaak enkele tot alle poten eraf. Ze sleept de prooi aan de spintepels naar de cel. Kleine prooien vervoert ze vliegend. Waarna ze een ei legt en de cel afsluit dan begint ze aan een nieuwe cel. Een nest kan wel uit 30 cellen bestaan. Zodra het ei uitkomt eet de larve de spinnen op. Larven worden soms gepara-siteerd door sluipwespen en die van de goudwesp.

Bron: Div. Internet
Foto's: © Anna de Vries
De foto's zijn ook te bekijken in de Lightbox,
klik hiervoor op de 1ste foto… ;-))